หมากรุกไทย > ศักดิ์ของตัวหมากรุก

ศักดิ์ของตัวหมากรุก

 

ศักดิ์ของตัวหมากรุก การนับศักดิ์ในหมากรุกมี ๒ ลักษณะ นับศักดิ์กระดาน - นับศักดิ์หมาก บทสรุปการต่อสู้ของหมากรุกไทยมี ๓ ลักษณะคือ อับ - เสมอ - จน เมื่อเพลี่ยงพล้ำใช่ว่าจะแพ้เสมอไป หากฝีมือไม่ห่างชั้นกันมากยังมีทางออกเพื่อแก้หน้าได้ อย่างน้อยก็ยังได้ชื่อว่าไม่แพ้แค่เพลี่ยงพล้ำไป ๑ กระดาน เปรียบเหมือนการศึกในความเป็นจริงที่บ่อยครั้ง จอมทัพสูญเสียไพร่พลแต่ตนเองเอาตัวรอดกลับไปได้เพื่อจะนำทัพมารบใหม่ ตราบที่ยังไม่จัดการตัวจอมทัพได้อยู่หมัดก็ถือว่าไม่ชนะได้จริง การนับศักดิ์จึงเหมือนการต่อรองกลางสนามรบซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดา

 

 

 

 

ศักดิ์หมากรุกไทย

 

หมากรุกไทยแต่ละตัวต่างมีศักดิ์ ยกเว้นขุนเท่านั้นที่ไม่มีศักดิ์ เพราะในการเล่นหมากรุก ต้องเดินให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้ หมากรุกแต่ละตัวจึงมีศักดิ์ของตนดังนี้

 

เบี้ย..ไม่มีศักดิ์ เพราะเปรียบเสมือนทหารเลว ไม่สามารถจะเดินออกนอกกรอบของตนได้ ต้องเดินในแนวหน้าตรงไปตลอดถอยหลังไม่ได้จนกว่าจะหงาย คือเดินถึงแนวตั้งของเบี้ยฝ่ายตรงข้าม จะกลายเป็นเบี้ยหงายหรือเป็นเม็ดอีกตัวจึงจะมีศักดิ์ของตัว

 

เม็ด มีศักดิ์ ๖๔
โคน ๑ ตัว มีศักดิ์ ๔๔ - โคนคู่ มีศักดิ์ ๒๒
ม้า ๑ ม้า มีศักดิ์ ๖๔ - ม้าคู่ มีศักดิ์ ๓๒
เรือ ๑ ลำ มีศักดิ์ ๑๖ - เรือคู่ มีศักดิ์ ๘

 

จะเห็นว่าหากตัวหมากมีเหลือมากกว่า ๑ ตัวศักดิ์ของหมากจะลดลง ยกเว้นศักดิ์ของเม็ดที่ไม่มีการลดเพราะมีเม็ดเพียงตัวเดียว อาจมีเบี้ยที่หงายกลายเป็นเม็ดอีกตัวไม่นำมายกย่องเท่าเม็ดเดิม เป็นแต่เพียงเบี้ยหงายโดยให้ความสำคัญกับเม็ดเดิมเท่านั้น

 

 

 

การถือศักดิ์ของหมาก

 

ให้ถือเมื่อตอนปลายกระดาน โดยให้นับถือศักดิ์ตามลำดับนี้

 

- หากมีเรือเหลือ ให้นับศักดิ์เรือ

- ไม่มีเรือมีม้าเหลือ ให้นับศักดิ์ม้า

- ไม่มีเรือและม้ามีโคนเหลือ ให้นับศักดิ์โคน

- ไม่มีเรือม้าและโคนมีเม็ดเหลือ ให้นับศักดิ์เม็ด

 

 

 

หลักการนับศักดิ์ของหมาก

 

หลักการนับจะนับได้เมื่อฝ่ายเสียเปรียบขอนับศักดิ์หมาก โดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีเบี้ยที่ยังคว่ำเหลืออยู่แม้แต่ตัวเดียว คือหมายความว่า ทั้งสองฝ่ายไม่มีเบี้ยเลย หรือต่างก็มีแต่เบี้ยหงายแล้ว

 

หลักการนับศักดิ์ของหมากมี ๒ ลักษณะ คือ

 

ศักดิ์กระดาน

หมายถึงฝ่ายเสียเปรียบมีจำนวนตัวน้อยกว่า หากว่าเล่นต่อไปก็มีแต่ทางแพ้อีกฝ่ายแน่นอน จึงได้ขอนับศักดิ์กระดานทันที จะเริ่มนับตั้งแต่ ๑ ถึง ๖๔ เมื่อครบ ๖๔ แล้ว ฝ่ายที่ได้เปรียบไม่สามารถทำให้ฝ่ายเป็นรองพ่ายแพ้หรือจน ให้ถือว่าหมากกระดานนั้นเสมอกัน

 

 

ศักดิ์หมาก

เริ่มนับเมื่อฝ่ายเป็นรองเหลือขุนเพียงตัวเดียว ฝ่ายได้เปรียบจะมีหมากกี่ตัวก็ได้ เวลานับดูหมากที่เหลือของฝ่ายได้เปรียบว่ามีหมากไหนเหลืออยู่ แล้วนับโดยดูตามลำดับ เรือ - ม้า - โคน - เม็ด

 

 

การนับศักดิ์ของหมาก หากว่าได้เริ่มนับศักดิ์กระดานมาแล้ว และฝ่ายเป็นรองต้องเสียหมากของตนจนหมดเหลือแต่เพียงขุนตัวเดียวเมื่อใด ไม่ต้องนับศักดิ์กระดานต่อจนครบ ๖๔ ให้เริ่มนับศักดิ์หมากทันที

 

การนับศักดิ์หมาก หากเริ่มนับเมื่อใดให้นับจำนวนตัวหมากที่เหลืออยู่ในกระดานทั้งหมด ของทั้งสองฝ่ายก่อนแล้วจึงดำเนินการนับต่อไป เช่น หมากฝ่ายได้เปรียบเหลือ ขุน ๑ - โคน ๑ - ม้า ๑ - เรือ ๑ - เบี้ย ๒ รวมเป็น ๖ ให้นับมารวมกับขุนฝ่ายเสียเปรียบอีก ๑ รวมเป็น ๗ ให้เริ่มนับที่ ๘ ต่อทันที โดยนับตามศักดิ์เรือ ๑ ลำ ที่ศักดิ์ ๑๖ ตา เมื่อเดินและนับครบ ๑๖ ตาแล้ว ฝ่ายเสียเปรียบยังเดินได้ต่อไม่จน ให้ถือเป็นเสมอกันในกระดานนั้น

 

 

บทสรุป ปลายกระดาน

 

อับ

หมายความว่า ฝ่ายได้เปรียบทำการไล่อีกฝ่ายจนไม่มีทางเดินเหลือแล้ว แต่ไม่ได้ทำการรุกในตาสุดท้าย และหมากฝ่ายเป็นรองที่เหลืออยู่ก็ไม่สามารถเดินได้ ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายเป็นรองหมดสิ้นหนทางเดิน จะเหลือก็คงเป็นเบี้ยคว่ำอย่างเดียวเท่านั้น และเบี้ยคว่ำก็หมดทางที่จะเดินอีก เมื่อขุนไม่มีทางเดินต่อไป โดยที่ฝ่ายได้เปรียบไม่ได้ทำการรุก เช่นนี้เรียกว่า อับ และถือว่ากระดานนั้นเสมอกัน

 

 

จน

เกิดขึ้นเมื่อฝ่ายได้เปรียบทำการรุกอีกฝ่าย และฝ่ายเสียเปรียบไม่สามารถขยับขุนของตน เดินต่อไปได้จากจุดที่โดนรุกนั้น เนื่องจากโดนฝ่ายตรงข้ามกักกันจนหมด หรืออาจเพราะหมากฝ่ายตนกักตัวเองไว้เอง เช่นนี้ถือว่าฝ่ายที่ถูกรุก เป็นฝ่ายพ่ายแพ้

 

 

เสมอ

เกิดได้ ๒ ลักษณะ คือ

- เสมอเพราะอับ

- เสมอจากการนับศักดิ์ คือ ศักดิ์กระดาน หรือ ศักดิ์หมาก

 

 

 

the eNd poor นำเสนอ
เนื้อหา
เคล็ดการเล่น
the eNd poor Up Date

 

เอกลักษณ์หมากกระดานของไทย หมากรุกไทย ที่มี ลักษณะเฉพาะ บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญา ของคนรุ่นก่อน ที่ไม่ควรให้สูญหาย...

 

the end poor แนะนำ

 

เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

 

ดูโฆษณาแล้วมีรายได้ ลงโฆษณา ฝากขายที่ดิน

 

อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มสินค้าในเว็บ | ผู้จัดทำเว็บ