หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
ลงโฆษณา thenpoor.ws

thenpoor ลงโฆษณา

กู้ 30,000 ผ่อน 900 บาท x 60 เดือน
เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรี

คู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน >

สินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) GHBANK

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) GHBANK

สำนักงานใหญ่ G H BANK : เลขที่ 63 ถนนพระราม9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2645-9000

www.ghb.co.th

email : crm@ghb.co.thรายการสินเชื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) GHBANK

1. สินเชื่อซื้อที่ดินอาคาร

2. สินเชื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร และ/หรือ ต่อเติม-ซ่อมแซมอาคาร

3. สินเชื่อซื้อห้องชุด

4. สินเชื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและปลูกสร้าง

5. สินเชื่อชำระหนี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

6. สินเชื่อซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก

หมายเหตุ : ข้อมูลนี้คัดลอกมาจาก หนังสือคู่มือสินเชื่อเพื่อประชาชน 72 ประเภทสินเชื่อ โดยความร่วมมือของ 6 ธนาคารของรัฐกับกระทรวงการคลัง

(ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยแปลง สอบถามเพิ่มเติม ณ.สถาบันการเงินนั้นๆ)