สูตรอาหาร > สูตรน้ำพริกแกง

สูตรน้ำพริกแกง

 

สูตรประมาณ 1.5 กิโลกรัม

- พริกแกงกะหรี่

- พริกแกงเขียวหวาน

- พริกแกงคั่ว

- พริกแกงเผ็ด

- พริกแกงมัสหมั่น

- พริกแกงส้ม

 

 

 

 

น้ำพริกแกงกะหรี่

 

เครื่องปรุง

พริกแห้งเม็ดใหญ่

ตะไคร้

หอมแห้ง

ข่า

กระเทียม

รากผักชี

ลูกผักชี

ยี่หร่า

ผงกะหรี่

กะปิ

เกลือ

0.3

0.5

0.2

0.1

0.3

0.05

0.5

0.05

0.1

0.1

0.3

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

1. พริกแห้งผ่าแกะเมล็ดออก แช่น้ำให้นุ่ม บีบเอาน้ำออก

2. ตะไคร้ ตัดโคนลอกเอากาบออก ล้างน้ำหั่นฝอย

3. ข่า ล้างน้ำขูดผิว หั่นเป็นแว่นบางๆ หั่นฝอย

4. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือก ล้างน้ำ

5. รากผักชี ล้างน้ำให้สะอาดหั่นบางๆ ลูกผักชีเลือกสิ่งสกปรกออก นำไปคั่วพอเหลือง

6. ลูกยี่หร่าเลือกเอาสิ่งสกปรกออก

 

วิธีทำ

1. นำเครื่องเทศ ลูกผักชี ยี่หร่า โขลกหรือบดให้ละเอียดเสียก่อน

2. โขลกหรือบดพริกแห้ง ตะไคร้ ข่า หอม กระเทียม รากผักชี กะปิ เกลือ แล้วใส่ผงกะหรี่ ลูกผักชี ยี่หร่า ที่โขลก ละเอียดแล้ว นำมาโขลกรวมกันอีกครั้งหนึ่ง

 

หมายเหตุ

เครื่องปรุงน้ำพริกแต่ละอย่างเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปชั่งน้ำหนักตามต้องการ เมื่อปรุงเสร็จแล้วสูตรนี้จะได้น้ำหนักประมาณ 1.5  กก.

 

 

น้ำพริกแกงเขียวหวาน

 

เครื่องปรุง

พริกชี้ฟ้าสด

พริกขี้หนูสด

ตะไคร้

หอมแห้ง

ข่า

กระเทียม

ลูกมะกรูด

ลูกผักชี

ยี่หร่า

เกลือ

กะปิ

0.2

0.1

0.5

0.3

0.1

0.2

0.05

0.05

0.05

0.3

0.1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

1. พริกชี้ฟ้าสด พริกขี้หนูสด ล้างน้ำปลิดก้านทิ้ง

2. ตะไคร้ ตัดโคนลอกเอากาบออก ล้างน้ำหั่นฝอย

3. ข่า ล้างน้ำขูดผิว หั่นเป็นแว่นบางๆ หั่นฝอย

4. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือก ล้างน้ำ

5. ยี่หร่า ลูกผักชี นำไปคั่วพอเหลือง

6. ลูกมะกรูด ล้างน้ำฝานบางๆใช้แต่ผิว หั่นฝอย

 

วิธีทำ

1. นำเครื่องเทศ ลูกผักชี ยี่หร่า โขลกหรือบดให้ละเอียดเสียก่อน

2. โขลกหรือบด พริกชี้ฟ้าสด พริกขี้หนูสด ตะไคร้ ข่า หอม กระเทียม ลูกมะกรูด กะปิเกลือ แล้วใส่ลูกผักชี ยี่หร่า ที่โขลกละเอียดแล้ว นำมาโขลกรวมกันอีกครั้งหนึ่ง

 

หมายเหตุ

เครื่องปรุงน้ำพริกแต่ละอย่างเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปชั่งน้ำหนักตามต้องการ เมื่อปรุงเสร็จแล้ว สูตรนี้จะได้น้ำหนักประมาณ 1.5 กก.

 

 

น้ำพริกแกงคั่ว

 

เครื่องปรุง

พริกแห้งเม็ดใหญ่

ตะไคร้

หอมแห้ง

ข่า

กระเทียม

ลูกมะกรูด

กะปิ

เกลือ

0.3

0.5

0.2

0.2

0.2

0.05

0.1

0.3

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

1. พริกแห้ง แกะเมล็ดออก แช่น้ำให้นุ่มบีบเอาน้ำออก

2. ตะไคร้ ตัดโคนลอกกาบแก่ออก ล้างน้ำหั่นฝอย ข่าล้างน้ำ ขูดผิว หั่นเป็นแว่นบางๆ หั่นฝอย

3. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือกล้างน้ำ

4. ลูกมะกรูด ล้างน้ำฝานบางๆใช้แต่ผิวหั่นฝอย

 

วิธีทำ

โขลกหรือบดพริกแห้ง ตะไคร้ ข่า หอม กระเทียม ลูกมะกรูด กะปิ เกลือให้ละเอียด

 

หมายเหตุ

เครื่องปรุงน้ำพริกแต่ละอย่าง เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปชั่งน้ำหนักตามต้องการ เมื่อปรุงเสร็จแล้วสูตรนี้จะได้น้ำหนักประมาณ 1.5 กก.

 

 

น้ำพริกแกงเผ็ด

 

เครื่องปรุง

พริกแห้งเม็ดใหญ่

ตะไคร้

หอมแห้ง

ข่า

กระเทียม

ลูกผักชี

ยี่หร่า

กะปิ

เกลือ

ลูกมะกรูด

0.3

0.5

0.2

0.1

0.2

0.05

0.05

0.1

0.3

0.05

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

1. พริกแห้งผ่าแกะเมล็ดออก แช่น้ำให้นุ่ม บีบเอาน้ำออก

2. ตะไคร้ ตัดโคนลอกเอากาบแก่ออก ล้างน้ำหั่นฝอย

3. ข่าล้างน้ำ ขูดผิวออก หั่นเป็นแว่นบางๆ หั่นฝอย

4. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือก ล้างน้ำ

5. ยี่หร่า ลูกผักชีเลือกสิ่งสกปรกออก นำไปคั่วพอเหลือง

6. ลูกมะกรูด ล้างน้ำฝานบางๆ แล้วหั่นฝอย

 

วิธีทำ

1. นำเครื่องเทศ ลูกผักชี ยี่หร่า โขลกหรือบดให้ละเอียดเสียก่อน

2. โขลกหรือบด พริกแห้ง ตะไคร้ ข่า หอม กระเทียม ลูกมะกรูด กะปิ เกลือ ให้ละเอียด แล้วนำ ลูกผักชี ยี่หร่า ที่โขลกละเอียดแล้ว นำมาโขลกรวมกันอีกครั้งหนึ่ง

 

หมายเหตุ

เครื่องปรุงน้ำพริกแต่ละอย่าง เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปชั่งน้ำหนักตามต้องการ เมื่อปรุงเสร็จแล้วสูตรนี้จะได้น้ำหนักประมาณ 1.5 กก.

 

 

น้ำพริกแกงมัสหมั่น

 

เครื่องปรุง

พริกแห้งเม็ดใหญ่

หอมแห้ง

กระเทียม

ลูกผักชี

ยี่หร่า

เกลือ

ลูกจันทร์

ดอกจันทร์

ลูกกะวาน

กานพลู

พริกไทย

อบเชย

0.3

0.2

0.2

0.1

0.05

0.25

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

1. พริกแห้งผ่าแกะเมล็ดออก แช่น้ำให้นุ่ม บีบเอาน้ำออก

2. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือก ล้างน้ำ

3. ยี่หร่า ลูกผักชีเลือกสิ่งสกปรกออก นำไปคั่วพอเหลือง

4. ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ ลูกกระวาน การพูล นำไปคั่วพอเหลือง

5  อบเชยนำไปเผาไฟให้หอม

 

วิธีทำ

1. นำเครื่องเทศ ลูกผักชี ยี่หร่า ลูกจันทร์ ดอกจันทร์ ลูกระวาน กานพูล อบเชย นำมาโขลก หรือบด ให้ละเอียด เสียก่อน

2. โขลกหรือบดพริกแห้ง หอม กระเทียม เกลือ ให้ละเอียด แล้วนำเครื่องเทศที่โขลกละเอียดแล้ว นำมาโขลก รวมกันอีกครั้งหนึ่ง

 

หมายเหตุ

เครื่องปรุงน้ำพริกแต่ละอย่างเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปชั่งน้ำหนักตามต้องการ เมื่อปรุงเสร็จแล้วสูตรนี้จะได้น้ำหนักประมาณ 1.5 กก.

 

 

น้ำพริกแกงส้ม

 

เครื่องปรุง

พริกแห้งเม็ดใหญ่

หอมแห้ง

กระเทียม

กะปิ

เกลือ

0.3

0.5

0.3

0.1

0.3

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

1. พริกแห้งผ่าแก่เมล็ดออก แช่น้ำให้นุ่ม บีบเอาน้ำออก

2. หอมแห้ง กระเทียม ปอกเปลือกล้างน้ำ

 

วิธีทำ

โขลกหรือบดพริกแห้ง หอม กระเทียม กะปิ เกลือ ให้ละเอียด

 

หมายเหตุ

เครื่องปรุงน้ำพริกแต่ละอย่างเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว นำไปชั่งน้ำหนักตามต้องการ เมื่อปรุงเสร็จแล้วสูตรนี้จะได้น้ำหนักประมาณ 1.5 กก.

 

 

 

เนื้อหา
สูตรอาหารเด่น
เคล็ดลับหลังครัว
the eNd poor Up Date

 

สูตรอาหารที่นำมา... ไม่ได้เพื่อหารายได้ส่วนตัว เป็นเพียงนำเสนอ แก่บุคคลทั่วไป ที่อาจต้องการ อาชีพเสริม.. หากต้องการมีเว็บ.. เพื่อนำเสนอ งานส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ส่วนตัว ขอให้ดูรายละเอียด เกี่ยวกับ.. GDI (.ws) แพ็คเกจเว็บไซต์ ส่วนบุคคล และ ธุรกิจเครือข่าย มาตรฐานโลก ที่ติดมาพร้อมกับ การมีเว็บไซต์

 

the end poor แนะนำ

 

เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

 

ดูโฆษณาแล้วมีรายได้ ลงโฆษณา ฝากขายที่ดิน

 

อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มสินค้าในเว็บ | ผู้จัดทำเว็บ