สูตรอาหาร > สูตรข้าวราดแกง

ข้าวราดแกง

 

อาหารจานด่วนยอดฮิตของคนไทย เกรดวิธีจัดร้านและบริการจะทำได้หลากหลายขายได้ทั้งวัน หากทำเลดีหรือได้ขายตามห้างสรรพสินค้าหรือแบ่งขายเป็นบรรจุถุงตามตลาดเช้า ตลาดเย็น ตลาดนัด ถ้ามีร้านอยู่กับที่ทำเป็นกิจลักษณะอาจรวยลูกค้าได้ไม่ยาก สูตรที่นำมาอยู่ในสัดส่วน 100 คนต่อเมนู มากน้อยลดเพิ่มตามส่วน

 

(อย่าลืมเสริมเคล็ดลับเพื่อความอร่อย ความสวยงามและโดดเด่นเฉพาะตัว)

 

 

 

 

ประเภทแกงเผ็ด

 

แกงเผ็ดเนื้อฟักทอง

แกงเผ็ดเนื้อมันเทศ

แกงเผ็ดเนื้อมะเขือยาว

แกงเผ็ดเนื้อมะเขือเปราะ

แกงเผ็ดเนื้อหน่อไม้

แกงเผ็ดเนื้อถั่วฝักยาว

แกงเผ็ดเนื้อมะเขือพวง

แกงเผ็ดปลาสวายมะเขือยาว

แกงเผ็ดปลาสวายมะเขือเปราะ

แกงเผ็ดปลาสวายหน่อไม้

แกงเผ็ดปลากะพงแดงมะเขือยาว

แกงเผ็ดปลากะพงแดงมะเขือเปราะ

แกงเผ็ดปลากะพงแดงหน่อไม้

แกงเผ็ดลูกชิ้นปลามะเขือยาว

แกงเผ็ดลูกชิ้นปลามะเขือเปราะ

แกงเผ็ดลูกชิ้นปลาหน่อไม้

แกงเผ็ดลูกชิ้นปลาถั่วฝักยาว

แกงเผ็ดลูกชิ้นปลามะเขือพวง

แกงเผ็ดปลาโอมะเขือยาว

แกงเผ็ดปลาโอมะเขือเปราะ

แกงเผ็ดปลาโอหน่อไม้

แกงเผ็ดปลาอินทรีมะเขือยาว

แกงเผ็ดปลาอินทรีมะเขือเปราะ

แกงเผ็ดปลาอินทรีหน่อไม้

แกงเผ็ดไก่ฟักทอง

แกงเผ็ดไก่มันเทศ

แกงเผ็ดไก่มะเขือยาว

แกงเผ็ดไก่มะเขือเปราะ

แกงเผ็ดไก่หน่อไม้

แกงเผ็ดไก่ถั่วฝักยาว

แกงเผ็ดไก่มะเขือพวง

แกงเผ็ดปลาเค้ามะเขือยาว

แกงเผ็ดปลาเค้ามะเขือเปราะ

แกงเผ็ดปลาเค้าหน่อไม้

แกงเผ็ดปลาริวกิวสดมะเขือยาว

แกงเผ็ดปลาริวกิวสดมะเขือเปราะ

แกงเผ็ดปลาริวกิวสดหน่อไม้

แกงเผ็ดเป็ดย่างมะเขือเทศสุก

แกงเผ็ดปลาดุกมะเขือยาว

แกงเผ็ดปลาดุกมะเขือเปราะ

แกงเผ็ดปลาดุกหน่อไม้

แกงเผ็ดปลาดุกทะเลมะเขือยาว

แกงเผ็ดปลาดุกทะเลมะเขือเปราะ

แกงเผ็ดปลาดุกทะเลหน่อไม้

แกงเผ็ดหมูมะเขือเปราะ

แกงเผ็ดหมูมะเขือยาว

แกงเผ็ดหมูมันเทศ

แกงเผ็ดหมูมะเขือพวง

 

 

ประเภทแกงป่า

 

แกงป่าเนื้อหน่อไม้

แกงป่าเนื้อมะเขือยาว

แกงป่าเนื้อมะเขือเปราะ

แกงป่าเนื้อฟักทอง

แกงป่าเนื้อถั่วฝักยาว

แกงป่าปลาริวกิวมะเขือยาว

แกงป่าปลาริวกิวมะเขือเปราะ

แกงป่าปลาริวกิวหน่อไม้

แกงป่าปลาริวกิวถั่วฝักยาว

แกงป่าปลากะพงแดงมะเขือยาว

แกงป่าปลากะพงแดงมะเขือเปราะ

แกงป่าปลากะพงแดงถั่วฝักยาว

แกงป่าปลาดุกมะเขือเปราะ

แกงป่าปลาโอสดมะเขือยาว

แกงป่าปลาโอสดมะเขือเปราะ

แกงป่าปลาโอสดหน่อไม้

แกงป่าปลาโอสดถั่วฝักยาว

แกงป่าไก่หน่อไม้

แกงป่าไก่มะเขือยาว

แกงป่าไก่มะเขือเปราะ

แกงป่าไก่ฟักทอง

แกงป่าไก่ถั่วฝักยาว

แกงป่าปลาดุกทะเลหน่อไม้

แกงป่าปลาดุกทะเลถั่วฝักยาว

แกงป่าปลาดุกทะเลมะเขือเปราะ

แกงป่าปลาสวายหน่อไม้

แกงป่าปลาสวายถั่วฝักยาว

แกงป่าปลาดุกหน่อไม้

แกงป่าปลาดุกมะเขือยาว

แกงป่าปลาอินทรีมะเขือยาว

แกงป่าปลาอินทรีมะเขือเปราะ

แกงป่าปลาอินทรีหน่อไม้

แกงป่าปลาอินทรีถั่วฝักยาว

 

 

ประเภทแกงคั่ว มัสมั่น แกงกะหรี่

 

 

 

 

ประเภทแกงส้ม

 

แกงส้มดอกแคปลาสวาย

แกงส้มหน่อไม้ดองปลาสวาย

แกงส้มผักบุ้งไทยปลาสวาย

แกงส้มมะละกอปลาสวาย

แกงส้มผักกาดขาวปลาสวาย

แกงส้มผักกาดกวางตุ้งปลาสวาย

แกงส้มหัวผักกาดสดปลาสวาย

แกงส้มถั่วฝักยาวปลาสวาย

แกงส้มดอกแคสีกุน

แกงส้มหน่อไม้ดองปลาสีกุน

แกงส้มผักบุ้งไทยปลาสีกุน

แกงส้มมะละกอปลาสีกุน

แกงส้มผักกาดขาวปลาสีกุน

แกงส้มผักกาดกวางตุ้งปลาสีกุน

แกงส้มหัวผักกาดสดปลาสีกุน

แกงส้มถั่วฝักยาวปลาสีกุน

แกงส้มดอกแคกุ้งชีแฮ้

แกงส้มหน่อไม้ดองกุ้งชีแฮ้

แกงส้มผักบุ้งไทยกุ้งชีแฮ้

แกงส้มมะละกอกุ้งชีแฮ้

แกงส้มผักกาดขาวกุ้งชีแฮ้

แกงส้มผักกาดกวางตุ้งกุ้งชีแฮ้

แกงส้มหัวผักกาดสดกุ้งชีแฮ้

แกงส้มถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้

แกงส้มดอกแคปลาเทโพ

แกงส้มหน่อไม้ดองปลาเทโพ

แกงส้มผักบุ้งไทยปลาเทโพ

แกงส้มมะละกอปลาเทโพ

แกงส้มดอกแคปลากะพง

แกงส้มหน่อไม้ดองปลากะพง

แกงส้มผักบุ้งไทยปลากะพง

แกงส้มมะละกอปลากะพง

แกงส้มผักกาดขาวปลากะพง

แกงส้มผักกาดกวางตุ้งปลากะพง

แกงส้มหัวผักกาดสดปลากะพง

แกงส้มถั่วฝักยาวปลากะพง

แกงส้มดอกแคปลาช่อน

แกงส้มหน่อไม้ดองปลาช่อน

แกงส้มผักบุ้งไทยปลาช่อน

แกงส้มมะละกอปลาช่อน

แกงส้มผักกาดขาวปลาช่อน

แกงส้มผักกาดกวางตุ้งปลาช่อน

แกงส้มหัวผักกาดสดปลาช่อน

แกงส้มถั่วฝักยาวปลาช่อน

แกงส้มดอกแคปลาหมอ

แกงส้มหน่อไม้ดองปลาหมอ

แกงส้มผักบุ้งไทยปลาหมอ

แกงส้มมะละกอปลาหมอ

แกงส้มผักกาดขาวปลาหมอ

แกงส้มผักกาดกวางตุ้งปลาหมอ

แกงส้มหัวผักกาดสดปลาหมอ

แกงส้มถั่วฝักยาวปลาหมอ

แกงส้มผักกาดขาวปลาเทโพ

แกงส้มผักกาดกวางตุ้งปลาเทโพ

แกงส้มหัวผักกาดสดปลาเทโพ

แกงส้มถั่วฝักยาวปลาเทโพ

 

 

ประเภทต้ม - แกงจืด - แกงเลียง

 

แกงจืดไก่ฟักเขียว

แกงจืดไก่หัวผักกาดสด

แกงจืดไก่ผักกาดขาว

แกงจืดไก่บวบเหลี่ยม

แกงจืดไก่กะหล่ำปลี

แกงจืดไก่แตงกวา

แกงจืดลูกชิ้นปลาหัวผักกาดสด

แกงจืดลูกชิ้นปลาผักกาดขาว

แกงจืดลูกชิ้นปลาผักกาดกวางตุ้ง

แกงจืดวุ้นเส้นหมู

แกงจืดวุ้นเส้นกุ้งแห้ง

แกงจืดหมูฟักเขียว

แกงจืดหมูหัวผักกาดสด

แกงจืดหมูผักกาดขาว

แกงจืดหมูแตงกวา

แกงจืดไก่หัวผักกาดเค็ม

แกงจืดผักกาดดองไก่

แกงจืดผักกาดดองเค็มไก่

แกงจืดผักกาดดองหมู

แกงจืดผักกาดดองเค็มหมู

แกงจืดผักกาดดองปลาช่อน

แกงจืดผักกาดดองปลากะพงแดง

แกงจืดลูกชิ้นกุ้งหัวผักกาดสด

แกงจืดลูกชิ้นกุ้งผักกาดขาว

แกงจืดลูกชิ้นกุ้งผักกาดกวางตุ้ง

แกงจืดไข่เจียว

แกงจืดเลือดหมู

แกงจืดหมูหัวผักกาดเค็ม

แกงจืดสับปะรดไก่สด

แกงจืดสับปะรดหมู

แกงจืดเต้าหู้ (ชนิดอ่อน)

แกงจืดเต้าหู้ (ชนิดแข็ง)

 

 

 

ประเภทต้ม

กะทิ - แกงกะทิ - ต้มยำ - ซุป - ต้มข่า - ต้มพะโล้ - ต้มส้ม

 

ต้มกะทิฟักเขียว

ต้มกะทิฟักเขียวปลาทูกังเค็ม

ต้มกะทิฟักเขียวหอยแมลงภู่แห้ง

ต้มกะทิฟักเขียวหอยหลอดแห้ง

ต้มกะทิฟักเขียวปลารังนึ่ง

 

ต้มยำ

ต้มยำไก่หน่อไม้

ต้มยำเนื้อหน่อไม้ต้ม

ต้มยำปลาช่อนหน่อไม้ต้ม

ต้มยำเครื่องในวัว

ต้มยำปลาทูนึ่ง

ต้มยำปลาทูสด

 

ต้มข่า

ต้มข่าไก่กะหล่ำปลี

ต้มข่าไก่หัวปลี

ต้มข่าไก่หน่อไม้

ต้มข่าเนื้อกะหล่ำปลี

ต้มข่าเนื้อหน่อไม้

ต้มข่าปลาช่อนกะหล่ำปลี

ต้มข่าปลาช่อนหน่อไม้

ต้มกะทิมะละกอ

ต้มกะทิมะละกอปลาทูกังเค็ม

ต้มกะทิมะละกอหอยแมลงภู่แห้ง

ต้มกะทิมะละกอหอยหลอดแห้ง

ต้มกะทิมะละกอปลารังนึ่ง

ต้มกะทิหน่อไม้ดองเนื้อเค็ม

 

ซุป

ซุปเนื้อมันเทศ

ซุปไก่มันเทศ

ซุปเนื้อหน่อไม้ต้ม

ซุปไก่หน่อไม้ต้ม

ต้มโฮกฮือเนื้อโคทากระเทียมพริกไทย

 

ต้มส้ม

ต้มส้มปลาทู

ต้มส้มปลาช่อน

ต้มส้มปลาแดง

 

ต้มพะโล้

ต้มพะโล้หมูสามชั้น ไข่

ต้มพะโล้เต้าหู้ทอด ไข่

 

 

ประเภทผัดเผ็ด

 

ผัดพริกแกง

ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวหมู

ผักพริกแกงถั่วฝักยาวเนื้อ

ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้

ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวลูกชิ้นปลา

ผัดพริกแกงผักบุ้งหมู

ผัดพริกแกงผักบุ้งเนื้อ

ผัดพริกแกงผักบุ้งกุ้งชีแฮ้

ผัดพริกแกงผักบุ้งลูกชิ้นปลา

 

ผัดเผ็ดทอดกรอบ

ผัดเผ็ดปลาดุกทอดกรอบ

ผัดเผ็ดปลาช่อนทอดกรอบ

 

ปลาราดพริก

ปลาทูสดทอดราดพริก

ปลารังทอดราดพริก

 

ผัดกะหรี่

ผัดกะหรี่เนื้อ

 

ผัดพริกหยวก

ผัดพริกหยวกหมู

ผัดพริกหยวกเนื้อ

ผัดพริกหยวกกุ้ง

ไก่ผัดพริก

 

ผัดขี้เมา

ผัดขี้เมาไก่

ผัดขี้เมาหมู

ผัดขี้เมาเนื้อ

ผัดเผ็ดหน่อไม้

ผัดเผ็ดหน่อไม้หมู

ผัดเผ็ดหน่อไม้เนื้อ

ผัดเผ็ดหน่อไม้กุ้งชีแฮ้

ผัดเผ็ดหน่อไม้ลูกชิ้นปลา

ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่

 

ผัดมะเขือยาว

ผัดเผ็ดมะเขือยาวหมู

ผัดเผ็ดมะเขือยาวเนื้อ

ผัดเผ็ดมะเขือยาวกุ้งชีแฮ้

ผัดเผ็ดมะเขือยาวลูกชิ้นปลา

 

ผัดเผ็ดมะเขือเปราะ

ผัดเผ็ดมะเขือเปราะหมู

ผัดเผ็ดมะเขือเปราะเนื้อ

ผัดเผ็ดมะเขือเปราะกุ้งชีแฮ้

ผัดเผ็ดมะเขือเปราะลูกชิ้นปลา

ผัดเผ็ดมะเขือเปราะปลาดุก

 

ฉู่ฉี่

ฉู่ฉี่ปลาทู

ฉู่ฉี่ปลาอินทรี

ฉู่ฉี่ปลาหมอ

 

แพนง

แพนงเนื้อ

แพนงไก่

แพนงหมู

 

 

ประเภทผัดจืด

 

ผัดถั่วงอก

ผัดถั่วงอกเลือดหมู

ผัดถั่วงอกเลือดเป็ด

ผัดถั่วงอกเลือดไก่

ผัดถั่วงอกหมู

ผัดถั่วงอกกุ้งชีแฮ้

ผัดถั่วงอกไก่

 

ผัดถั่วฝักยาว

ผัดถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้

ผัดถั่วฝักยาวปลาหมึก

ผัดถั่วฝักยาวเนื้อ

ผัดถั่วฝักยาวไก่

ผัดถั่วฝักยาวหมู

 

ผัดบวบเหลี่ยม

ผัดบวบเหลี่ยมกุ้งชีแฮ้

ผัดบวบเหลี่ยมปลาหมึก

ผัดบวบเหลี่ยมไก่

ผัดบวบเหลี่ยมหมู

ผัดบวบเหลี่ยมไข่

 

ผัดกะหล่ำปลี

ผัดกะหล่ำปลีกุ้งชีแฮ้

ผัดกะหล่ำปลีไก่

ผัดกะหล่ำปลีหมู

ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่

ไก่ผัดขิง

 

ผัดฟักเขียว

ผัดฟักเขียวกุ้งชีแฮ้

ผัดฟักเขียวไก่

ผัดฟักเขียวหมู

ผัดฟักเขียวไข่

 

ผัดเปรี้ยวหวาน

ผัดเปรี้ยวหวานแตงกวากุ้งชีแฮ้

ผัดเปรี้ยวหวานแตงกวาไก่

ผัดเปรี้ยวหวานแตงกวาหมู

ผัดเปรี้ยวหวานลูกชิ้นเนื้อ

ผัดเปรี้ยวหวานลูกชิ้นกุ้ง

ผัดฟักทองหมู

ผัดผักคะน้า

ผัดผักคะน้าลูกชิ้นกุ้ง

ผัดผักคะน้ากุ้งชีแฮ้

ผัดผักคะน้าปลาหมึก

ผัดผักคะน้าเนื้อ

ผัดผักคะน้าไก่

ผัดผักคะน้าหมู

 

ผัดแตงกวา

ผัดแตงกวากุ้งชีแฮ้

ผัดแตงกวาปลาหมึกสด

ผัดแตงกวาไก่

ผัดแตงกวาหมู

ผัดแตงกวาไข่

 

ผัดผักกาดกวางตุ้ง

ผัดผักกาดกวางตุ้งลูกชิ้นกุ้ง

ผัดผักกาดกวางตุ้งกุ้งชีแฮ้

ผัดผักกาดกวางตุ้งปลาหมึก

ผัดผักกาดกวางตุ้งเนื้อ

ผัดผักกาดกวางตุ้งไก่

ผัดผักกาดกวางตุ้งหมู

 

ผัดผักกาดดอง

ผัดผักกาดดองใส่ไข่

 

ผัดผักกาดขาว

ผัดผักกาดขาวกุ้งชีแฮ้

ผัดผักกาดขาวปลาหมึก

ผัดผักกาดขาวไก่

ผัดผักกาดขาวหมู

 

ผัดหน่อไม้

ผัดหน่อไม้กุ้งชีแฮ้

ผัดหน่อไม้ไก่

ผัดหน่อไม้หมู

 

ผัดกะหล่ำดอก

ผัดกะหล่ำดอกกุ้งชีแฮ้

ผัดกะหล่ำดอกไก่

ผัดกะหล่ำดอกหมู

 

 

 

ประเภททอด

 

ทอดเค็ม

ปลาสีกุนเค็มทอด

ปลาสีเสียดเค็มทอด

ปลาไส้ตันเค็มทอด

ปลาน้ำดอกไม้เค็มทอด

ปลากระบอกเค็มทอด

เนื้อเค็มทอด

เนื้อเค็มหวาน

ปลาเจี๋ยน

ปลาทูเจี๋ยน

ปลากะพงเจี๋ยน

ปลาตะเพียนเจี๋ยน

ปลาตาเดียวเจี๋ยน

ปลาแดงเจี๋ยน

หอยแมลงภู่แห้งทอด

หอยหลอดแห้งทอด

เมนูไข่

ไข่เจียว

ไข่ดาว

ไข่ต้ม

ไข่ฟู

ไข่ลูกเขย

กุนเชียงทอด

ปลาทูนึ่งทอด

 

 

ประเภทพริกแกง

 

 

 

ประเภทน้ำพริก - เครื่องเคียง

 

 

 

 

ประเภทยำ

 

 

 

ประเภทข้าว

 

 

 

ประเภทเส้น

 

 

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

 

 

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มซื้อขายที่ดิน | ผู้จัดทำเว็บ