สูตรอาหาร > สูตรแกงเผ็ดไก่

แกงเผ็ดไก่

 

สูตรประมาณ 100 คน

 

แกงเผ็ดไก่ฟักทอง

เครื่องปรุง

ไก่สด

ฟักทอง

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

20

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

 

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำสับเป็นชิ้นพองาม

2. ฟักทองล้างน้ำปอกเปลือกผ่าครึ่งควักไส้และเมล็ดออกหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 1 นิ้ว

3. มะพร้าวขูดคั้นกะทิแยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. พริกชี้ฟ้าสดล้างน้ำเด็ดขั้วหั่นแฉลบ

5. ใบโหระพาล้างน้ำเด็ดเป็นใบๆ

6. ใบมะกรูดล้างน้ำเด็ดก้านกลางฉีกเป็นชิ้นๆ

 

วิธีทำ

1. นำไก่มาเคี่ยวกับหางกะทิ

2. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมันใส่น้ำพริกลงผัดให้หอมตักใส่หม้อไก่เคี่ยวไปสักครู่

3. พอไก่เปื่อยจึงใส่ฟักทองปรุงรสด้วย น้ำตาล น้ำปลา พอเดือดฟักทองสุกใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

 

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วยหรือราดข้าว

 

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีฟักทอง ใช้มันเทศ มันฝรั่ง

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ใช้ หมู เนื้อ

 

 

 

 

แกงเผ็ดไก่มันเทศ

เครื่องปรุง

ไก่สด

มันเทศ

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

20

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

 

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นพองาม

2. มันเทศล้างน้ำปอกเปลือก หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 1 นิ้ว

3. มะพร้าวขูดคั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. พริกชี้ฟ้าสดล้างน้ำ เด็ดขั้วหั่นแฉลบ

5. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลาง ฉีกเป็นชิ้นๆ

6. ใบโหระพาล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

 

วิธีทำ

1. นำไก่มาเคี่ยวกับหางกะทิ

2. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม ตักใส่หม้อไก่เคี่ยวไปสักครู่

3. พอไก่เปื่อยจึงใส่มันเทศ ปรุงรสด้วย น้ำตาล น้ำปลา พอเดือดมันเทศสุกใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

 

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วย หรือราดข้าว

 

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีมันเทศ ใช้ฟักทอง  มันฝรั่ง

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ หมู เนื้อ

 

 

แกงเผ็ดไก่มะเขือยาว

เครื่องปรุง

ไก่สด

มะเขือยาว

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

15

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

 

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นพองาม

2. มะเขือยาวล้างน้ำ ตัดขั้ว ผ่า 4 หั่นเป็นท่อนๆละ 1 นิ้ว แช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้ดำ

3. มะพร้าวขูดคั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. พริกชี้ฟ้าสดล้างน้ำ เด็ดขั้ว หั่นแฉลบ

5. ใบโหระพาล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

6. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลาง ฉีกเป็นชิ้นๆ

 

วิธีทำ

1. ไก่นำมาเคี่ยวกับหางกะทิ

2. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม ตักใส่หม้อไก่เคี่ยวไปสักครู่

3. พอไก่เปื่อยจึงใส่มะเขือยาว ปรุงรสด้วย น้ำตาล น้ำปลา พอเดือดมะเขือสุก ใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

 

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วย หรือราดข้าว

 

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีมะเขือยาว ใช้มะเขือเปราะ มะเขือเจ้าพระยา มะเขือนมแพะ มะเขือพวง

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ หมู เนื้อ ปลา

 

 

แกงเผ็ดไก่มะเขือเปราะ

เครื่องปรุง

ไก่สด

มะเขือเปราะ

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

15

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

 

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นพองาม

2. มะเขือเปราะตัดขั้วผ่า 4 แช่น้ำเพื่อไม่ให้ดำ

3. มะพร้าวขูดคั้นกะทิ แยกหัวและหาง

4. พริกชี้ฟ้าสดล้างน้ำ เด็ดขั้ว หั่นแฉลบ

5. ใบโหระพาล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

6. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลาง ฉีกเป็นชิ้นๆ

 

วิธีทำ

1. ไก่นำมาเคี่ยวกับหางกะทิ

2. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม ตักใส่หม้อไก่เคี่ยวไปสักครู่

3. พอไก่เปื่อยจึงใส่มะเขือเปราะ ปรุงรสด้วย น้ำตาล น้ำปลา พอเดือดมะเขือสุก ใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

 

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วย หรือราดข้าว

 

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีมะเขือเปราะ ใช้มะเขือยาว มะเขือเจ้าพระยา มะเขือนมแพะ มะเขือพวง

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ หมู เนื้อ ปลา

 

 

แกงเผ็ดไก่หน่อไม้

เครื่องปรุง

ไก่สด

หน่อไม้หั่นฝอย

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

12

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

 

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นพองาม

2. หน่อไม้ล้างน้ำสงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ

3. มะพร้าวขูดคั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. พริกชี้ฟ้าสด เด็ดขั้ว หั่นแฉลบ

5. ใบโหระพาล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

6. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลาง ฉีกเป็นชิ้นๆ

 

วิธีทำ

1. ไก่นำมาเคี่ยวกับหางกะทิ

2. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม ตักใส่หม้อเนื้อเคี่ยวไปสักครู่

3. พอไก่เปื่อยจึงใส่หน่อไม้ ปรุงรสด้วย น้ำตาล น้ำปลา พอเดือดหน่อไม้สุกใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

 

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วย หรือราดข้าว

 

ของที่ใช้แทนกันได้

1.  ผัก ถ้าไม่มีหน่อไม้หั่นฝอยใช้ หน่อไม้สด หน่อไม้อัดบีบ นำมาหั่นแฉลบ

2.  เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ หมู เนื้อ ปลา

 

 

แกงเผ็ดไก่ถั่วฝักยาว

เครื่องปรุง

ไก่สด

ถั่วฝักยาว

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

20

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

 

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นพองาม

2. ถั่วฝักยาวล้างน้ำตัดขั้วและหางออก หั่นเป็นท่อนๆละ 1 ½ นิ้ว

3. มะพร้าวขูดคั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. พริกชี้ฟ้าสดล้างน้ำ เด็ดขั้วหั่นแฉลบ

5. ใบโหระพาล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

6. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลาง ฉีกเป็นชิ้นๆ

 

วิธีทำ

1. นำไก่มาเคี่ยวกับหางกะทิ

2. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม ตักใส่หม้อไก่เคี่ยวไปสักครู่

3. พอไก่เปื่อยจึงใส่ถั่วฝักยาว ปรุงรสด้วย น้ำตาล น้ำปลา พอเดือดถั่วฝักยาวสุก ใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

 

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วย หรือราดข้าว

 

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีถั่วฝักยาว ใช้ มะเขือเปราะ มะเขือเจ้าพระยา มะเขือนมแพะ มะเขือพวง

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ หมู เนื้อ ปลา

 

 

แกงเผ็ดไก่มะเขือพวง

เครื่องปรุง

ไก่สด

มะเขือพวง

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

15

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

 

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำสับเป็นชิ้นพองาม

2. มะเขือพวงล้างน้ำ เด็ดขั้ว มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

3. พริกชี้ฟ้าสดล้างน้ำ เด็ดขั้วหั่นแฉลบ ใบโหระพาล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

4. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลาง ฉีกเป็นชิ้นๆ

 

วิธีทำ

1. ไก่นำมาเคี่ยวกับหางกะทิ

2. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอมตักใส่หม้อไก่ เคี่ยวไปสักครู่

3. พอไก่เปื่อย จึงใส่มะเขือพวง ปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาล   พอเดือดมะเขือสุก ใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

 

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วย หรือราดข้าว

 

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีมะเขือพวง ใช้มะเขือเปราะ มะเขือยาว มะเขือเจ้าพระยา มะเขือนมแพะ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี ไก่ ใช้ หมู เนื้อ ปลา

 

 

 

เนื้อหา
สูตรอาหารเด่น
เคล็ดลับหลังครัว
the eNd poor Up Date

 

สูตรอาหารที่นำมา... ไม่ได้เพื่อหารายได้ส่วนตัว เป็นเพียงนำเสนอ แก่บุคคลทั่วไป ที่อาจต้องการ อาชีพเสริม.. หากต้องการมีเว็บ.. เพื่อนำเสนอ งานส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ส่วนตัว ขอให้ดูรายละเอียด เกี่ยวกับ.. GDI (.ws) แพ็คเกจเว็บไซต์ ส่วนบุคคล และ ธุรกิจเครือข่าย มาตรฐานโลก ที่ติดมาพร้อมกับ การมีเว็บไซต์

 

the end poor แนะนำ

 

เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

 

ดูโฆษณาแล้วมีรายได้ ลงโฆษณา ฝากขายที่ดิน

 

อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มสินค้าในเว็บ | ผู้จัดทำเว็บ