หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
สูตรอาหาร >

สูตรแกงเผ็ดปลาสวาย

สูตรประมาณ 100 คนแกงเผ็ดปลาสวายมะเขือยาว

เครื่องปรุง

ปลาสวายสด

มะเขือยาว

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

15

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ปลาสวายผ่าท้องควักไส้ออกขูดเมือกออก (ล้างด้วยน้ำเกลือหรือน้ำผสมน้ำส้มสายชู เพื่อให้หมดเมือก) หั่นชิ้นพองาม

2. มะเขือยาวล้างน้ำตัดขั้วผ่า 4  หั่นเป็นท่อนๆละ 1 นิ้ว แช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้ดำ

3. มะพร้าวขูดคั้นกะทิแยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. พริกชี้ฟ้าสดล้างน้ำเด็ดขั้วหั่นแฉลบ

5. ใบโหระพาล้างน้ำเด็ดเป็นใบๆ

6. ใบมะกรูดล้างน้ำเด็ดก้านกลางฉีกเป็นชิ้นๆ

วิธีทำ

1. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอมคนให้ทั่ว

2. ตักใส่หม้อหางกะทิเคี่ยวให้เดือดใส่ปลา พอเดือดอีกครั้งใส่มะเขือยาว ปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำปลา

3. พอเดือดมะเขือสุกใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วย หรือราดข้าว

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีมะเขือยาว ใช้มะเขือเปราะ มะเขือเจ้าพระยา มะเขือนมแพะ มะเขือพวง

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาสวาย ใช้ปลาดุก ปลาช่อน ปลาดุกทะเล

แกงเผ็ดปลาสวายมะเขือเปราะ

เครื่องปรุง

ปลาสวายสด

มะเขือเปราะ

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

15

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ปลาสวายผ่าท้อง ควักไส้ออก ขูดเมือก (ล้างด้วยน้ำเกลือหรือน้ำผสมน้ำส้มสายชู เพื่อให้หมดเมือก) หั่นชิ้น พองาม

2. มะเขือเปราะล้างน้ำ ผ่า 4 แช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้ดำ

3. มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. พริกชี้ฟ้าสดล้างน้ำ เด็ดขั้ว หั่นแฉลบ

5. ใบโหระพาล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

6. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลาง ฉีกเป็นชิ้นๆ

วิธีทำ

1. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม คนให้ทั่ว

2. ตักใส่หม้อหางกะทิ เคี่ยวให้เดือด ใส่ปลาพอเดือดอีกครั้งใส่มะเขือเปราะ ปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำปลา

3. พอเดือดมะเขือสุก ใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วย หรือราดข้าว

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีมะเขือเปราะ ใช้มะเขือยาว มะเขือเจ้าพระยา มะเขือพวง มะเขือนมแพะ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาสวาย ใช้  ปลาช่อน ปลาดุก ปลาดุกทะเล

แกงเผ็ดปลาสวายหน่อไม้

เครื่องปรุง

ปลาสวายสด

หน่อไม้ หั่นฝอย

พริกแกงเผ็ด

มะพร้าวขูด

น้ำตาลปีบ

พริกชี้ฟ้าสด

ใบโหระพา

ใบมะกรูด

น้ำปลา

7

12

1.5

6

0.5

0.5

0.5

0.1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ปลาสวายผ่าท้องควักไส้ออก ขูดเมือกออก (ล้างด้วยน้ำเกลือหรือน้ำผสมน้ำส้มสายชู เพื่อให้หมดเมือก) หั่นชิ้นพองาม

2. หน่อไม้ล้างน้ำ สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ

3. มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. พริกชี้ฟ้าสดล้างน้ำ เด็ดขั้วหั่นแฉลบ

5. ใบโหระพาล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

6. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลาง ฉีกเป็นชิ้นๆ

วิธีทำ

1. เคี่ยวหัวกะทิให้แตกมัน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม คนให้ทั่ว

2. ตักใส่หม้อหางกะทิ เคี่ยวให้เดือด ใส่ปลาพอเดือดอีกครั้งใส่หน่อไม้ ปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำปลา

3. พอเดือดหน่อไม้สุกใส่พริกชี้ฟ้าสด ใบโหระพา ใบมะกรูด ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ถ้วย หรือราดข้าว

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีหน่อไม้หั่นฝอย ใช้หน่อไม้สด หน่อไม้อัดบีบ นำมาหั่นแฉลบ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาสวาย ใช้  ปลาช่อน ปลาดุก ปลาดุกทะเลthenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws