หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
สูตรอาหาร >

สูตรแกงป่าไก่

สูตรประมาณ 100 คนแกงเผ็ดป่าไก่หน่อไม้

เครื่องปรุง

ไก่สด

หน่อไม้ หั่นฝอย

น้ำมันหมู,น้ำมันพืช

พริกแกงเผ็ด

ใบมะกรูด

ใบกระเพรา

พริกชี้ฟ้าสด

กระชาย

น้ำตาลปีบ

น้ำปลา

7

12

1

1.5

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำสับเป็นชิ้นๆ ขนาดพองาม

2. หน่อไม้หั่นฝอย นำไปต้มให้หายขื่น แล้วตักขึ้นให้สะเด็ดน้ำ

3. ใบมะกรูดล้างน้ำ เอาก้านออก แล้วฉีกเป็นชิ้นๆ ใบกระเพราล้างน้ำเด็ดเป็นใบๆ

4. พริกชี้ฟ้าสด ล้างน้ำเด็ดขั้วออก หั่นแฉลบบางๆ

5. กระชายล้างน้ำให้สะอาดหั่นฝอย

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพอร้อน ตักน้ำพริกลงผัดให้หอม ใส่ไก่ลงผัด คนให้เข้ากันพอสุก

2. ตักไก่ที่ผัดกับน้ำพริกใส่หม้อ เติมน้ำตามต้องการ พอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาล

3. หน่อไม้หั่นฝอย ใส่ลงในหม้อแกง ใส่กระชาย พริกชี้ฟ้าสด คนให้ทั่วพอเดือดยกลง ใส่ใบมะกรูด ใบกระเพรา คนให้เข้ากัน

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีหน่อไม้ ใช้ มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะเขือเจ้าพระยา ถั่วฝักยาว

- ถ้าไม่มีใบกระเพรา ใช้ ใบโหระพา

- ถ้าไม่มีกระชายใช้ ขมิ้นขาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี ไก่ ใช้ หมู เนื้อ ปลาดุก ปลากะพง ปลาไหล

หมายเหตุ

ถ้าเป็นแกงป่า เนื้อ หรือ หมู จะใส่กระชายหรือไม่ใส่ก็ได้

แกงเผ็ดป่าไก่มะเขือยาว

เครื่องปรุง

ไก่สด

มะเขือยาว

น้ำมันหมู,น้ำมันพืช

พริกแกงเผ็ด

ใบมะกรูด

ใบกระเพรา

พริกชี้ฟ้าสด

กระชาย

น้ำตาลปีบ

น้ำปลา

7

15

1

1.5

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำสับเป็นชิ้นขนาดพองาม

2. มะเขือยาวล้างน้ำตัดขั้ว หั่นขวางกลับไปกลับมาเป็นชิ้น ๆ แช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้ดำ

3. ใบมะกรูดล้างน้ำ เอาก้านออก แล้วฉีกเป็นชิ้นๆ ใบกระเพราล้างน้ำเด็ดเป็นใบๆ

4. พริกชี้ฟ้าสด ล้างน้ำเด็ดขั้วออก หั่นแฉลบบางๆ กระชายล้างน้ำ แล้วหั่นฝอย

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพอร้อน ตักน้ำพริกลงผัดให้หอม ใส่ไก่ลงผัด คนให้เข้ากันพอสุก

2. ตักไก่ที่ผัดกับน้ำพริกใส่หม้อ เติมน้ำตามต้องการ พอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาล

3. มะเขือยาว สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ ใส่ลงในหม้อแกง ใส่กระชาย พริกชี้ฟ้าสด คนให้ทั่วพอเดือด มะเขือสุก ยกลง ใส่ใบมะกรูด ใบกระเพรา คนให้เข้ากัน

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีมะเขือยาว ใช้ มะเขือเปราะ มะเขือเจ้าพระยา มะเขือนมแพะ หน่อไม้ ฟักทอง

- ถ้าไม่มีใบกระเพรา ใช้ ใบโหระพา

- ถ้าไม่มีกระชายใช้ ขมิ้นขาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ หมู เนื้อ ปลาดุก ปลากะพง ปลาไหล

หมายเหตุ

ถ้าเป็นแกงป่า เนื้อ หรือ หมู จะใส่กระชายหรือไม่ใส่ก็ได้

แกงเผ็ดป่าไก่มะเขือเปราะ

เครื่องปรุง

ไก่สด

มะเขือเปราะ

น้ำมันหมู,น้ำมันพืช

พริกแกงเผ็ด

ใบมะกรูด

ใบกระเพรา

พริกชี้ฟ้าสด

กระชาย

น้ำตาลปีบ

น้ำปลา

7

15

1

1.5

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำสับเป็นชิ้นขนาดพองาม

2. มะเขือเปราะล้างน้ำตัดขั้วผ่า 4 แช่น้ำไว้ไม่ให้ดำ

3. ใบมะกรูดล้างน้ำ เอาก้านออก แล้วฉีกเป็นชิ้นๆ ใบกระเพราล้างน้ำเด็ดเป็นใบๆ

4. พริกชี้ฟ้าสด ล้างน้ำเด็ดขั้วออก หั่นแฉลบบางๆ กระชาย ล้างน้ำให้สะอาดหั่นฝอย

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพอร้อนตักน้ำพริกลงผัดให้หอม ใส่ไก่ลงผัด คนให้เข้ากันพอสุก

2. ตักไก่ที่ผัดกับน้ำพริกใส่หม้อ เติมน้ำตามความต้องการ พอเดือดปรุงรสด้วย น้ำปลา น้ำตาลปีบ

3. มะเขือเปราะ สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ ใส่ลงในหม้อแกง ใส่กระชาย พริกชี้ฟ้าสด คนให้ทั่ว พอเดือดมะเขือสุก ยกลง ใส่ใบมะกรูด ใบกระเพราคนให้เข้ากัน

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีมะเขือเปราะ ใช้ มะเขือยาว มะเขือเจ้าพระยา  มะเขือนมแพะ หน่อไม้ ฟักทอง

- ถ้าไม่มีใบกระเพรา ใช้ ใบโหระพา

- ถ้าไม่มีกระชายใช้ขมิ้นขาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ หมู เนื้อ ปลาดุก ปลากะพง ปลาไหล

หมายเหตุ

ถ้าเป็นแกงป่าเนื้อหรือหมู จะใส่กระชายหรือไม่ใส่ก็ได้

แกงเผ็ดป่าไก่ฟักทอง

เครื่องปรุง

ไก่สด

ฟักทอง

น้ำมันหมู,น้ำมันพืช

พริกแกงเผ็ด

ใบมะกรูด

ใบกระเพรา

พริกชี้ฟ้าสด

กระชาย

น้ำตาลปีบ

น้ำปลา

7

20

1

1.5

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำสับเป็นชิ้นพองาม

2. ฟักทองล้างน้ำปอกเปลือก ผ่าครึ่งควักไส้และเมล็ดออก หั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาด 1 นิ้ว

3. ใบกระเพราล้างน้ำ เด็ดเป็นใบ ๆ  ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านออก ฉีกเป็นชิ้น ๆ

4. พริกชี้ฟ้าสด ล้างน้ำเด็ดขั้วออก หั่นแฉลบบาง ๆ กระชายล้างน้ำ ให้สะอาดหั่นฝอย

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟใส่น้ำมันพอร้อน ตักน้ำพริกลงผัดให้หอม ใส่ไก่ลงผัด คนให้ทั่วพอสุก

2. ตักไก่ที่ผัดกับน้ำพริกใส่หม้อ เติมน้ำตามต้องการ พอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาล

3. ใส่ฟักทอง ลงในหม้อแกง ใส่กระชาย พริกชี้ฟ้าสด คนให้ทั่ว พอเดือดฟักทองสุกยกลง ใส่ใบมะกรูด ใบกระเพรา คนให้เข้ากัน

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีฟักทอง ใช้ มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะเขือเจ้าพระยา หน่อไม้

- ถ้าไม่มีใบกระเพรา ใช้ ใบโหระพา

- ถ้าไม่มีกระชายใช้ ขมิ้นขาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี ไก่ ใช้ หมู ปลาดุก เนื้อ  ปลากะพง ปลาไหล

หมายเหตุ

ถ้าเป็นแกงป่า เนื้อ หรือ หมู จะใส่กระชายหรือไม่ใส่ก็ได้

แกงเผ็ดป่าไก่ถั่วฝักยาว

เครื่องปรุง

ไก่สด

ถั่วฝักยาว

น้ำมันหมู,น้ำมันพืช

พริกแกงเผ็ด

ใบมะกรูด

ใบกระเพรา

พริกชี้ฟ้าสด

กระชาย

น้ำตาลปีบ

น้ำปลา

7

15

1

1.5

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำสับเป็นชิ้นพองาม

2. ถั่วฝักยาว ล้างน้ำ ตัดหัวออกหั่นเป็นท่อนๆ มีความยาวท่อนละ 1 ½ นิ้ว

3. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านออก แล้วฉีกเป็นชิ้นๆ ใบกระเพราล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

4. พริกชี้ฟ้าสด ล้างน้ำ เด็ดขั้วออกหั่นแฉลบบางๆ กระชาย ล้างน้ำให้สะอาด หั่นฝอย

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อนตักน้ำพริกลงผัดให้หอม ใส่ไก่ลงผัดคนให้เข้ากันพอสุก

2. ตักไก่ผัดกับน้ำพริก ใส่หม้อเติมน้ำตามต้องการ พอเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลา น้ำตาลปีบ

3. ใส่ถั่วลงไปในหม้อแกง ใส่กระชาย พริกชี้ฟ้าสด คนให้ทั่ว พอเดือดยกลงใส่ใบมะกรูด ใบกระเพรา คนให้เข้ากัน

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีถั่วฝักยาว ใช้มะเขือยาว มะเขือเปราะ หน่อไม้ ฟักทอง

- ถ้าไม่มีใบกระเพรา ใช้ใบโหระพา

- ถ้าไม่มีกระชายใช้ขมิ้นขาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ปลาดุก ปลากะพง ปลาไหล เนื้อหมู เนื้อ

หมายเหตุ

ถ้าเป็นแกงป่า เนื้อ หมู จะใส่กระชาย หรือไม่ก็ได้thenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws