หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
สูตรอาหาร >

สูตรผัดฟักเขียว

สูตรประมาณ 100 คนผัดฟักเขียวกุ้งชีแฮ้

เครื่องปรุง

กุ้งชีแฮ้สด

ฟักเขียว

น้ำตาลปีบ

กระเทียมแห้ง

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

3

18

0.3

0.2

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. กุ้งชี้แฮ้ล้างน้ำทั้งเปลือก แกะเปลือกผ่าหลังดึงเอาเส้นกลางหลังออก

2. ฟักเขียวล้างน้ำ ปอกเปลือกผ่าครึ่ง  ควักไส้ออกหั่นชิ้นขนาดยาว 1 ½ นิ้ว หนา ½ นิ้ว

3. กระเทียมปอกเปลือก  ล้างน้ำทุบสับให้ละเอียด

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กระเทียมเจียวให้เหลือง ใส่กุ้ง น้ำปลา คนให้ทั่ว

2. พอเดือดทั่วใส่ฟักเขียว น้ำตาล ผัดให้ทั่ว พอฟักเขียวสุก ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีฟักเขียว ใช้แฟง แตงกวา บวบ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีกุ้งชีแฮ้ ใช้ หมู ไข่ ไก่

ผัดฟักเขียวไก่

เครื่องปรุง

ไก่สด

ฟักเขียว

น้ำตาลปีบ

กระเทียมแห้ง

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

3

18

0.3

0.2

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำ  สับเป็นชิ้นๆ

2. ฟักเขียวล้างน้ำ  ปอกเปลือกผ่าครึ่งควักไส้ออก  หั่นชิ้นขนาดยาว 1 ½  นิ้ว  หนา ½  นิ้ว

3. กระเทียมปอกเปลือก  ล้างน้ำทุบสับให้ละเอียด

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กระเทียมเจียวให้เหลือง ใส่ไก่ น้ำปลา คนให้ทั่ว

2. พอเดือดทั่วกัน ใส่ฟักเขียว น้ำตาล ผัดให้ทั่ว พอฟักเขียวสุก ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีฟักเขียวใช้ บวบเหลี่ยม แตงกวา ผักคะน้า ผักกาดกวางตุ้ง

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ หมู กุ้ง ไข่เป็ด

ผัดฟักเขียวหมู

เครื่องปรุง

หมูสด

ฟักเขียว

น้ำตาลปีบ

กระเทียมแห้ง

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

3

18

0.3

0.2

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. หมูล้างน้ำ สับเป็นชิ้นๆ

2. ฟักเขียวล้างน้ำ  ปอกเปลือกผ่าครึ่งควักไส้ออก  หั่นชิ้นขนาดยาว 1 ½  นิ้ว  หนา ½  นิ้ว

3. กระเทียมปอกเปลือก  ล้างน้ำทุบสับให้ละเอียด

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กระเทียมเจียวให้เหลือง ใส่หมู น้ำปลา คนให้ทั่ว

2. พอเดือดทั่วกัน ใส่ฟักเขียว น้ำตาล ผัดให้ทั่ว พอฟักเขียวสุก ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีฟักเขียวใช้ แตงกวา บวบเหลี่ยม

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีหมู ใช้ ไก่ กุ้ง ไข่เป็ด

ผัดฟักเขียวไข่

เครื่องปรุง

ไข่เป็ดสด

ฟักเขียว

น้ำตาลปีบ

กระเทียมแห้ง

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

30

18

0.3

0.2

1

1

ฟอง

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ไข่เป็ดล้างน้ำ

2. ฟักเขียวล้างน้ำ ปอกเปลือกผ่าครึ่งควักไส้ออก หั่นชิ้นขนาดยาว 1 ½  นิ้ว หนา ½  นิ้ว

3. กระเทียมปอกเปลือก ล้างน้ำทุบสับให้ละเอียด

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กระเทียมเจียวให้เหลือง ใส่ฟักเขียว คนให้ทั่ว ใส่น้ำปลา น้ำตาล

2. ต่อยไข่ใส่ แล้วคนให้ทั่ว พอไข่สุก ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีฟักเขียวใช้ แฟง แตงกวา บวบ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไข่เป็ด ใช้ ไข่ไก่thenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws