หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
สูตรอาหาร >

สูตรผัดขี้เมา

สูตรประมาณ 100 คนผัดขี้เมาไก่

เครื่องปรุง

ไก่สด

มะเขือเปราะ

พริกชี้ฟ้าสด

พริกขี้หนูสด

กระเทียมแห้ง

ใบกระเพรา

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

7

15

0.5

0.3

0.5

0.5

0.3

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ไก่ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นพองาม หรือแล่เอาแต่เนื้อแล้วสับให้ละเอียด

2. มะเขือเปราะล้างน้ำตัดขั้วผ่า 4 แช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้ดำ

3. พริกชี้ฟ้าสด พริกขี้หนูสด เด็ดขั้วล้างน้ำ

4. กระเทียมปอกเปลือก กระเพราล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

วิธีทำ

1. กระเทียม พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูสด โขลกให้ละเอียด หรือ จะนำไปบดก็ได้

2. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กระเทียม พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูที่โขลกลงผัดให้หอม

3. ใส่ไก่ น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดไก่สุก แล้วใส่มะเขือเปราะผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ มะเขือสุก ใส่ใบกระเพรา คนให้ทั่ว ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีมะเขือเปราะ ใช้ มะเขือเจ้าพระยา มะเขือยาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ เนื้อ หมู

ผัดขี้เมาหมู

เครื่องปรุง

หมูสด

มะเขือเปราะ

พริกชี้ฟ้าสด

พริกขี้หนูสด

กระเทียมแห้ง

ใบกระเพรา

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

7

15

0.5

0.3

0.5

0.5

0.3

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. เนื้อหขี้้างน้ำ หั่นเป็นชิ้นพองาม

2. มะเขือเปราะล้างน้ำตัดขั้วผ่า 4 แช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้ดำ

3. พริกชี้ฟ้าสด พริกขี้หนูสด เด็ดขั้วล้างน้ำ

4. กระเทียมปอกเปลือก

5. ใบกระเพราล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

วิธีทำ

1. กระเทียม พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูสด โขลกให้ละเอียด หรือ จะนำไปบดก็ได้

2. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กระเทียม พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูที่โขลกลงผัดให้หอม

3. ใส่หมู น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดหมูสุก แล้วใส่มะเขือเปราะผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ มะเขือสุก ใส่ใบกระเพรา คนให้ทั่ว ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีมะเขือเปราะ ใช้ มะเขือเจ้าพระยา มะเขือยาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีหมู ใช้ ไก่ เนื้อ

หมายเหตุ

จะใช้หมูบดแทนหมูหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้

ผัดขี้เมาเนื้อ

เครื่องปรุง

เนื้อสด

มะเขือเปราะ

พริกชี้ฟ้าสด

พริกขี้หนูสด

กระเทียมแห้ง

ใบกระเพรา

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

15

0.5

0.3

0.5

0.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. เนื้อล้างน้ำ หั่นชิ้นพอประมาณ

2. มะเขือเปราะล้างน้ำ ตัดขั้วผ่า 4 แช่น้ำไว้เพื่อไม่ให้ดำ

3. พริกชี้ฟ้าสด พริกขี้หนูสด ล้างน้ำเด็ดขั้ว

4. กระเทียมปอกเปลือก

5. ใบกระเพราล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

วิธีทำ

1. กระเทียม พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูสด นำไปโขลกหรือบดให้ละเอียด

2. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่กระเทียม พริกชี้ฟ้า พริกขี้หนูที่โขลกลงผัดให้หอม

3. ใส่เนื้อ น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดเนื้อสุก แล้วใส่มะเขือเปราะผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ มะเขือสุก ใส่ใบกระเพรา คนให้ทั่ว ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีมะเขือเปราะ ใช้ มะเขือเจ้าพระยา มะเขือยาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีเนื้อ ใช้ ไก่ หมู กุ้ง

หมายเหตุ

จะใช้เนื้อบดแทนเนื้อหั่นเป็นชิ้นๆก็ได้thenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws