หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
สูตรอาหาร >

สูตรผัดเผ็ดหน่อไม้

สูตรประมาณ 100 คนผัดเผ็ดหน่อไม้หมู

เครื่องปรุง

หมูสด

หน่อไม้ต้ม หั่นฝอย

พริกแกงเผ็ด

ใบโหระพา

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

12

1.5

0.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. เนื้อหมู ล้างน้ำ หั่นเป็นชิ้นพองาม

2. หน่อไม้ ล้างน้ำ สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ

3. ใบโหระพา ล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่หมู น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดหมูสุก ใส่หน่อไม้ผัดให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ ใส่ใบโหระพา คนให้ทั่วยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีหน่อไม้ต้มหั่นฝอย ใช้หน่อไม้ไผ่ตงต้มแล้วหั่นฝอย มะเขือเปราะ มะเขือยาว  มะเขือเจ้าพระยา

- ถ้าไม่มีใบโหระพา ใช้ใบกระเพรา

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีหมู ใช้ เนื้อ กุ้ง ลูกชิ้นปลา ปลาดุก ปลาช่อน ปลากะพง

ผัดเผ็ดหน่อไม้เนื้อ

เครื่องปรุง

เนื้อสด

หน่อไม้ต้ม หั่นฝอย

พริกแกงเผ็ด

ใบโหระพา

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

12

1.5

0.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. เนื้อ ล้างน้ำ หั่นเป็นชิ้นพองาม

2. หน่อไม้ ล้างน้ำ สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ

3. ใบโหระพา ล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่เนื้อ น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดเนื้อสุก ใส่หน่อไม้ ผัดให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ ใส่ใบโหระพา คนให้ทั่วยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีหน่อไม้ต้มหั่นฝอย ใช้หน่อไม้ไผ่ตงต้มแล้วหั่นฝอย มะเขือเปราะ มะเขือยาว  มะเขือเจ้าพระยา

- ถ้าไม่มีใบโหระพา ใช้ใบกระเพรา

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีเนื้อ ใช้ หมู กุ้ง ลูกชิ้นปลา ปลาดุก ปลาช่อน ปลากะพง

ผัดเผ็ดหน่อไม้กุ้งชีแฮ้

เครื่องปรุง

กุ้งชีแฮ้สด

หน่อไม้ต้ม หั่นฝอย

พริกแกงเผ็ด

ใบโหระพา

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

7

12

1.5

0.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. กุ้งชีแฮ้ล้างน้ำทั้งเปลือก แกะเปลือกออก ผ่าหลังดึงเอาเส้นดำกลางหลังออก

2. หน่อไม้ ล้างน้ำ สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ

3. ใบโหระพา ล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่กุ้ง น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดกุ้งสุก ใส่หน่อไม้ ผัดให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ ใส่ใบโหระพา คนให้ทั่วยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีหน่อไม้ต้มหั่นฝอย ใช้หน่อไม้ไผ่ตงต้มแล้วหั่นฝอย มะเขือเปราะ มะเขือยาว  มะเขือเจ้าพระยา

- ถ้าไม่มีใบโหระพา ใช้ใบกระเพรา

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีกุ้งชีแฮ้ใช้ หมู ลูกชิ้นปลา ปลาดุก ปลาช่อน ปลากะพง

ผัดเผ็ดหน่อไม้ลูกชิ้นปลา

เครื่องปรุง

ลูกชิ้นปลา

หน่อไม้ต้ม หั่นฝอย

พริกแกงเผ็ด

ใบโหระพา

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

12

1.5

0.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ลูกชิ้นปลา ล้างน้ำ ผ่าครึ่ง

2. หน่อไม้ ล้างน้ำ สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ

3. ใบโหระพา ล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่ลูกชิ้นปลา น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดลูกชิ้นปลาสุก ใส่หน่อไม้ ผัดให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ ใส่ ใบโหระพา คนให้ทั่วยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีหน่อไม้ต้มหั่นฝอย ใช้หน่อไม้ไผ่ตงต้มแล้วหั่นฝอย มะเขือเปราะ มะเขือยาว  มะเขือเจ้าพระยา

- ถ้าไม่มีใบโหระพา ใช้ใบกระเพรา

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีลูกชิ้นปลา ใช้ กุ้ง หมู เนื้อ ไก่ ปลา

ผัดเผ็ดหน่อไม้ไก่

เครื่องปรุง

ไก่สด

หน่อไม้ต้ม หั่นฝอย

พริกแกงเผ็ด

ใบโหระพา

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

12

1.5

0.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ไก่  ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นๆตามต้องการ

2. หน่อไม้ ล้างน้ำ สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ

3. ใบโหระพา ล้างน้ำ เด็ดเป็นใบๆ

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่ไก่ น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดไก่สุก ใส่หน่อไม้ ผัดให้เข้ากัน ชิมรสตามชอบ หน่อไม้ ใส่ใบโหระพา คนให้ทั่วยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก

- ถ้าไม่มีหน่อไม้ต้มหั่นฝอย ใช้หน่อไม้ไผ่ตงต้มแล้วหั่นฝอย มะเขือเปราะ มะเขือยาว

- ถ้าไม่มีใบโหระพา ใช้ใบกระเพรา

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีไก่ ใช้ กุ้งชีแฮ้ เนื้อ ลูกชิ้นปลา หมู กุ้งthenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws