ผัดพริกแกง

สูตรประมาณ 100 คน

ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวหมู

เครื่องปรุงผัดพริกแกงถั่วฝักยาวหมู

หมูสด

ถั่วฝักยาว

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมผัดพริกแกงถั่วฝักยาวหมู

1. เนื้อหมู ล้างน้ำ หั่นชิ้นพองาม

2. ถั่วฝักยาว ล้างน้ำ ตัดขั้วและหาง หั่นเป็นท่อนๆละ 1½ นิ้ว

วิธีทำผัดพริกแกงถั่วฝักยาวหมู

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่หมู น้ำปลา น้ำตาล พอเดือด หมูสุก ใส่ถั่วฝักยาว ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ถั่วฝักยาวสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟผัดพริกแกงถั่วฝักยาวหมู

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีถั่วฝักยาว ใช้ ถั่วแขก

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีหมู ใช้ เนื้อ กุ้ง ลูกชิ้นปลา

 

 

 

ผักพริกแกงถั่วฝักยาวเนื้อ

เครื่องปรุงผักพริกแกงถั่วฝักยาวเนื้อ

เนื้อสด

ถั่วฝักยาว

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมผักพริกแกงถั่วฝักยาวเนื้อ

1. เนื้อ ล้างน้ำ หั่นตามขวางเนื้อชิ้นงาม

2. ถั่วฝักยาว ล้างน้ำ ตัดขั้วและหางออก หั่นเป็นท่อนๆละ 1½ นิ้ว

วิธีทำผักพริกแกงถั่วฝักยาวเนื้อ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่เนื้อ น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดเนื้อสุก ใส่ถั่วฝักยาว ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ถั่วฝักยาวสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟผักพริกแกงถั่วฝักยาวเนื้อ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีถั่วฝักยาว ใช้ถั่วแขก

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีเนื้อ ใช้ หมู กุ้งชีแฮ้ ลูกชิ้นปลา

 

 

ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้

เครื่องปรุงผัดพริกแกงถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้

กุ้งชีแฮ้

ถั่วฝักยาว

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

7

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมผัดพริกแกงถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้

1. กุ้งชีแฮ้ ล้างน้ำทั้งเปลือก แกะเปลือก ผ่าหลังดึงเส้นดำกลางหลังออก

2. ถั่วฝักยาว ล้างน้ำ ตัดขั้วและหางออก หั่นเป็นท่อนๆละ 1½ นิ้ว

วิธีทำผัดพริกแกงถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่กุ้ง น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดกุ้งสุก ใส่ถั่วฝักยาว ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ถั่วฝักยาวสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟผัดพริกแกงถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีถั่วฝักยาว ใช้ถั่วแขก

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีกุ้งชีแฮ้ ใช้ เนื้อ หมู ลูกชิ้นปลา

 

 

ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวลูกชิ้นปลา

เครื่องปรุงผัดพริกแกงถั่วฝักยาวลูกชิ้นปลา

ลูกชิ้นปลา

ถั่วฝักยาว

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมผัดพริกแกงถั่วฝักยาวลูกชิ้นปลา

1. ลูกชิ้นปลา ล้างน้ำ ผ่าครึ่ง

2. ถั่วฝักยาว ล้างน้ำ ตัดขั้วและหาง หั่นเป็นท่อนๆละ 1½ นิ้ว

วิธีทำผัดพริกแกงถั่วฝักยาวลูกชิ้นปลา

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่ลูกชิ้นปลา น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดลูกชิ้นปลาสุก ใส่ถั่วฝักยาว ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ยกลง

วิธีเสิร์ฟผัดพริกแกงถั่วฝักยาวลูกชิ้นปลา

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ใช้ถั่วแขก

2. เนื้อสัตว์ ใช้ เนื้อหมู เนื้อ กุ้งชีแฮ้

 

 

ผัดพริกแกงผักบุ้งหมู

เครื่องปรุงผัดพริกแกงผักบุ้งหมู

หมูสด

ผักบุ้งไทย

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมผัดพริกแกงผักบุ้งหมู

1. เนื้อหมู ล้างน้ำ หั่นชิ้นพองาม

2. ผักบุ้งไทย เลือกใบเสียออก ล้างน้ำ หั่นเป็นท่อนๆละ 1½ นิ้ว

วิธีทำผัดพริกแกงผักบุ้งหมู

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่หมู น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดหมูสุก ใส่ผักบุ้ง ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ผักบุ้งสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟผัดพริกแกงผักบุ้งหมู

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก  ถ้าไม่มีผักบุ้ง ใช้ ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ

2. เนื้อสัตว์  ถ้าไม่มีหมูใช้ เนื้อ กุ้งชีแฮ้ ลูกชิ้นปลา

 

 

ผัดพริกแกงผักบุ้งเนื้อ

เครื่องปรุงผัดพริกแกงผักบุ้งเนื้อ

เนื้อสด

ผักบุ้งไทย

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมผัดพริกแกงผักบุ้งเนื้อ

1. เนื้อ ล้างน้ำ หั่นชิ้นพองาม

2. ผักบุ้งไทย ล้างน้ำ เลือกใบเสียออก หั่นเป็นท่อนๆละ 1½ นิ้ว

วิธีทำผัดพริกแกงผักบุ้งเนื้อ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่เนื้อ น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดเนื้อสุก ใส่ผักบุ้ง ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ผักบุ้งสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟผัดพริกแกงผักบุ้งเนื้อ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีผักบุ้ง ใช้ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีเนื้อ ใช้ หมู กุ้งชีแฮ้ ลูกชิ้นปลา

 

 

ผัดพริกแกงผักบุ้งกุ้งชีแฮ้

เครื่องปรุงผัดพริกแกงผักบุ้งกุ้งชีแฮ้

กุ้งชีแฮ้

ผักบุ้งไทย

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

7

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมผัดพริกแกงผักบุ้งกุ้งชีแฮ้

1. กุ้งชีแฮ้ ล้างน้ำทั้งเปลือก แกะเปลือกออก ผ่าหลังดึงเอาเส้นดำกลางหลังออก

2. ผักบุ้งไทย เลือกเอาใบเสียออก ล้างน้ำ ตัดเป็นท่อนๆละ 1½ นิ้ว

วิธีทำผัดพริกแกงผักบุ้งกุ้งชีแฮ้

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่กุ้ง น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดกุ้งสุก ใส่ผักบุ้ง ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ผักบุ้งสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟผัดพริกแกงผักบุ้งกุ้งชีแฮ้

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีผักบุ้งไทย ใช้ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีกุ้ง ใช้เนื้อ หมู ลูกชิ้นปลา

 

 

ผัดพริกแกงผักบุ้งลูกชิ้นปลา

เครื่องปรุงผัดพริกแกงผักบุ้งลูกชิ้นปลา

ลูกชิ้นปลา

ผักบุ้งไทย

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมผัดพริกแกงผักบุ้งลูกชิ้นปลา

1. ลูกชิ้นปลา ล้างน้ำ ผ่าครึ่ง

2. ผักบุ้งไทยเลือกเอาใบเสียออก ล้างน้ำหั่นเป็นท่อนๆละ 1½ นิ้ว

วิธีทำผัดพริกแกงผักบุ้งลูกชิ้นปลา

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่ลูกชิ้นปลา น้ำปลา น้ำตาล พอเดือด ลูกชิ้นปลาสุก ใส่ผักบุ้ง ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ผักบุ้งสุก ยกลง

วิธีเสิร์ฟผัดพริกแกงผักบุ้งลูกชิ้นปลา

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีผักบุ้งไทย ใช้ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีลูกชิ้นปลา ใช้ เนื้อ กุ้ง หมู

 

 

 

 

เนื้อหา

 

สูตรอาหารเด่น

 

เคล็ดลับหลังครัว

 


 

the eNd poor Up Date

สูตรอาหารที่นำมา... ไม่ได้เพื่อหารายได้ส่วนตัว เป็นเพียงนำเสนอ แก่บุคคลทั่วไป ที่อาจต้องการ อาชีพเสริม.. หากต้องการมีเว็บ.. เพื่อนำเสนอ งานส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ส่วนตัว ขอให้ดูรายละเอียด เกี่ยวกับ.. GDI (.ws) แพ็คเกจเว็บไซต์ ส่วนบุคคล และ ธุรกิจเครือข่าย มาตรฐานโลก ที่ติดมาพร้อมกับ การมีเว็บไซต์

 


 

the end poor แนะนำ
เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

รับขายฝาก

 

 


 

สถิติเว็บ the eNd poor

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด
 
แนะนำป้ายโฆษณา ผู้สนับสนุนเว็บ
+ ต้องการลงโฆษณาที่นี่ คลิก
 
ขายที่ลพบุรี
ดูโฆษณาแล้วมีรายได้
ลงโฆษณา
ฝากขายที่ดิน
 

 

ขายที่ดินแปลงสวย ทำเลดี ราคาถูก
+ ต้องการลงประกาศขายอสังหาฯที่นี่ คลิก
 
อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท
ขายที่โคกสลุง ลพบุรี
ขายที่พัฒนานิคม ลพบุรี