หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
สูตรอาหาร >

สูตรผัดพริกแกง

สูตรประมาณ 100 คนผัดพริกแกงถั่วฝักยาวหมู

เครื่องปรุง

หมูสด

ถั่วฝักยาว

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. เนื้อหมู ล้างน้ำ หั่นชิ้นพองาม

2. ถั่วฝักยาว ล้างน้ำ ตัดขั้วและหาง หั่นเป็นท่อนๆละ 1 ½ นิ้ว

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่หมู น้ำปลา น้ำตาล พอเดือด หมูสุก ใส่ถั่วฝักยาว ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ถั่วฝักยาวสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีถั่วฝักยาว ใช้ ถั่วแขก

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีหมู ใช้ เนื้อ กุ้ง ลูกชิ้นปลา

ผักพริกแกงถั่วฝักยาวเนื้อ

เครื่องปรุง

เนื้อสด

ถั่วฝักยาว

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. เนื้อ ล้างน้ำ หั่นตามขวางเนื้อชิ้นงาม

2. ถั่วฝักยาว ล้างน้ำ ตัดขั้วและหางออก หั่นเป็นท่อนๆละ 1 ½ นิ้ว

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่เนื้อ น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดเนื้อสุก ใส่ถั่วฝักยาว ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ถั่วฝักยาวสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีถั่วฝักยาว ใช้ถั่วแขก

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีเนื้อ ใช้ หมู กุ้งชีแฮ้ ลูกชิ้นปลา

ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวกุ้งชีแฮ้

เครื่องปรุง

กุ้งชีแฮ้

ถั่วฝักยาว

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

7

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. กุ้งชีแฮ้ ล้างน้ำทั้งเปลือก แกะเปลือก ผ่าหลังดึงเส้นดำกลางหลังออก

2. ถั่วฝักยาว ล้างน้ำ ตัดขั้วและหางออก หั่นเป็นท่อนๆละ 1 ½ นิ้ว

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่กุ้ง น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดกุ้งสุก ใส่ถั่วฝักยาว ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ถั่วฝักยาวสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีถั่วฝักยาว ใช้ถั่วแขก

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีกุ้งชีแฮ้ ใช้ เนื้อ หมู ลูกชิ้นปลา

ผัดพริกแกงถั่วฝักยาวลูกชิ้นปลา

เครื่องปรุง

ลูกชิ้นปลา

ถั่วฝักยาว

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ลูกชิ้นปลา ล้างน้ำ ผ่าครึ่ง

2. ถั่วฝักยาว ล้างน้ำ ตัดขั้วและหาง หั่นเป็นท่อนๆละ 1 ½ นิ้ว

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่ลูกชิ้นปลา น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดลูกชิ้นปลาสุก ใส่ถั่วฝักยาว ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ใช้ถั่วแขก

2. เนื้อสัตว์ ใช้ เนื้อหมู เนื้อ กุ้งชีแฮ้

ผัดพริกแกงผักบุ้งหมู

เครื่องปรุง

หมูสด

ผักบุ้งไทย

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. เนื้อหมู ล้างน้ำ หั่นชิ้นพองาม

2. ผักบุ้งไทย เลือกใบเสียออก ล้างน้ำ หั่นเป็นท่อนๆละ 1 ½ นิ้ว

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่หมู น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดหมูสุก ใส่ผักบุ้ง ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ผักบุ้งสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก  ถ้าไม่มีผักบุ้ง ใช้ ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ

2. เนื้อสัตว์  ถ้าไม่มีหมูใช้ เนื้อ กุ้งชีแฮ้ ลูกชิ้นปลา

ผัดพริกแกงผักบุ้งเนื้อ

เครื่องปรุง

เนื้อสด

ผักบุ้งไทย

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. เนื้อ ล้างน้ำ หั่นชิ้นพองาม

2. ผักบุ้งไทย ล้างน้ำ เลือกใบเสียออก หั่นเป็นท่อนๆละ 1 ½ นิ้ว

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่เนื้อ น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดเนื้อสุก ใส่ผักบุ้ง ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ผักบุ้งสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีผักบุ้ง ใช้ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีเนื้อ ใช้ หมู กุ้งชีแฮ้ ลูกชิ้นปลา

ผัดพริกแกงผักบุ้งกุ้งชีแฮ้

เครื่องปรุง

กุ้งชีแฮ้

ผักบุ้งไทย

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

7

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. กุ้งชีแฮ้ ล้างน้ำทั้งเปลือก แกะเปลือกออก ผ่าหลังดึงเอาเส้นดำกลางหลังออก

2. ผักบุ้งไทย เลือกเอาใบเสียออก ล้างน้ำ ตัดเป็นท่อนๆละ 1 ½ นิ้ว

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่กุ้ง น้ำปลา น้ำตาล พอเดือดกุ้งสุก ใส่ผักบุ้ง ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ผักบุ้งสุกยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีผักบุ้งไทย ใช้ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีกุ้ง ใช้เนื้อ หมู ลูกชิ้นปลา

ผัดพริกแกงผักบุ้งลูกชิ้นปลา

เครื่องปรุง

ลูกชิ้นปลา

ผักบุ้งไทย

พริกแกงเผ็ด

น้ำตาลปีบ

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

น้ำปลา

5

20

1.5

0.5

1

1

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ลูกชิ้นปลา ล้างน้ำ ผ่าครึ่ง

2. ผักบุ้งไทยเลือกเอาใบเสียออก ล้างน้ำหั่นเป็นท่อนๆละ 1 ½ นิ้ว

วิธีทำ

1. นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่น้ำพริกลงผัดให้หอม

2. ใส่ลูกชิ้นปลา น้ำปลา น้ำตาล พอเดือด ลูกชิ้นปลาสุก ใส่ผักบุ้ง ผัดให้ทั่ว ชิมรสตามชอบ ผักบุ้งสุก ยกลง

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีผักบุ้งไทย ใช้ถั่วฝักยาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีลูกชิ้นปลา ใช้ เนื้อ กุ้ง หมูthenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws