หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
สูตรอาหาร >

ทอดเค็ม

สูตรประมาณ 100 คนปลาสีกุนเค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลาสีกุนเค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

วิธีเตรียม

นำปลาสีกุนเค็มมาตัดหัว ตัดหาง หั่นเป็นท่อน ล้างน้ำผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อนหยิบปลาใส่ทอด เรียงในกระทะ ทอดข้างหนึ่งสุก กลับทอดอีกข้างหนึ่ง จนสุกทั่วกัน ตักขึ้น

วิธีเสิร์ฟ

จัดใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาสีกุนเค็ม ใช้ ปลาหางแข็งเค็ม ปลาสีเสียดเค็ม

ปลาสีเสียดเค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลาสีเสียดเค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

วิธีเตรียม

นำปลาสีเสียดเค็มมาตัดหัว ตัดหาง หั่นเป็นท่อน ล้างน้ำผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน หยิบปลาใส่ทอด เรียงในกระทะ ทอดข้างหนึ่งสุก กลับทอดอีกข้างหนึ่ง จนสุกทั่วกัน ตักขึ้น

วิธีเสิร์ฟ

จัดใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาสีเสียดเค็ม ใช้ ปลาหางแข็งเค็ม ปลาสีกุนเค็ม ปลาลิ้นหมาเค็ม

ปลาไส้ตันเค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลาไส้ตันเค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

วิธีเตรียม

นำปลาไส้ตันมาเลือกผงออกให้หมด

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนใส่ปลาไส้ตัน ทอดให้เหลือง ตักใส่ตะแกรง สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาไส้ตัน ใช้ ปลาสีกุนเค็ม ปลาหางแข็งเค็ม ปลาลิ้นหมาเค็ม

หมายเหตุ

ถ้าชอบหวาน หลังจากตักปลาออกจากกระทะแล้ว โรยน้ำตาลทรายทันที

ปลาน้ำดอกไม้เค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลาน้ำดอกไม้เค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

วิธีเตรียม

นำปลาน้ำดอกไม้เค็มมาตัดหัว ตัดหางออก หั่นเป็นท่อนๆ พองาม

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่ปลาน้ำดอกไม้ ทอดให้เหลือง ตักขึ้นวางบนตะแกรง พักไว้ ให้สะเด็ดน้ำมัน

วิธีเสิร์ฟ

จัดใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาน้ำดอกไม้เค็ม ใช้ ปลาไส้ตัน ปลาหางแข็งเค็ม ปลาสีกุนเค็ม ปลาสีเสียดเค็ม

ปลากระบอกเค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลากระบอกเค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

วิธีเตรียม

นำปลากระบอกเค็มมาตัดหัว ตัดหางออก ถ้าหากเป็นปลาทำเค็มใหม่ๆ ก็ไม่ต้องล้างน้ำ

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ  ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่ปลาน้ำดอกไม้ ทอดให้เหลือง ตักขึ้นวางบนตะแกรง พักไว้ ให้สะเด็ดน้ำมัน

วิธีเสิร์ฟ

จัดใส่จาน

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาน้ำดอกไม้เค็ม ใช้ ปลาไส้ตัน ปลาหางแข็งเค็ม ปลาสีกุนเค็ม ปลาสีเสียดเค็มthenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws