สูตรอาหาร > สูตรทอดเค็ม

ทอดเค็ม

 

สูตรประมาณ 100 คน

 

ปลาสีกุนเค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลาสีกุนเค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

นำปลาสีกุนเค็มมาตัดหัว ตัดหาง หั่นเป็นท่อน ล้างน้ำผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

 

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อนหยิบปลาใส่ทอด เรียงในกระทะ ทอดข้างหนึ่งสุก กลับทอดอีกข้างหนึ่ง จนสุกทั่วกัน ตักขึ้น

 

วิธีเสิร์ฟ

จัดใส่จาน

 

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาสีกุนเค็ม ใช้ ปลาหางแข็งเค็ม ปลาสีเสียดเค็ม

 

 

 

 

ปลาสีเสียดเค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลาสีเสียดเค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

นำปลาสีเสียดเค็มมาตัดหัว ตัดหาง หั่นเป็นท่อน ล้างน้ำผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

 

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน หยิบปลาใส่ทอด เรียงในกระทะ ทอดข้างหนึ่งสุก กลับทอดอีกข้างหนึ่ง จนสุกทั่วกัน ตักขึ้น

 

วิธีเสิร์ฟ

จัดใส่จาน

 

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาสีเสียดเค็ม ใช้ ปลาหางแข็งเค็ม ปลาสีกุนเค็ม ปลาลิ้นหมาเค็ม

 

 

ปลาไส้ตันเค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลาไส้ตันเค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

นำปลาไส้ตันมาเลือกผงออกให้หมด

 

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอน้ำมันร้อนใส่ปลาไส้ตัน ทอดให้เหลือง ตักใส่ตะแกรง สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำมัน

 

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่จาน

 

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาไส้ตัน ใช้ ปลาสีกุนเค็ม ปลาหางแข็งเค็ม ปลาลิ้นหมาเค็ม

 

หมายเหตุ

ถ้าชอบหวาน หลังจากตักปลาออกจากกระทะแล้ว โรยน้ำตาลทรายทันที

 

 

ปลาน้ำดอกไม้เค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลาน้ำดอกไม้เค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

นำปลาน้ำดอกไม้เค็มมาตัดหัว ตัดหางออก หั่นเป็นท่อนๆ พองาม

 

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่ปลาน้ำดอกไม้ ทอดให้เหลือง ตักขึ้นวางบนตะแกรง พักไว้ ให้สะเด็ดน้ำมัน

 

วิธีเสิร์ฟ

จัดใส่จาน

 

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาน้ำดอกไม้เค็ม ใช้ ปลาไส้ตัน ปลาหางแข็งเค็ม ปลาสีกุนเค็ม ปลาสีเสียดเค็ม

 

 

ปลากระบอกเค็มทอด

เครื่องปรุง

ปลากระบอกเค็ม

น้ำมันหมู / น้ำมันพืช

6

2

กิโลกรัม

กิโลกรัม

 

วิธีเตรียม

นำปลากระบอกเค็มมาตัดหัว ตัดหางออก ถ้าหากเป็นปลาทำเค็มใหม่ๆ ก็ไม่ต้องล้างน้ำ

 

วิธีทำ

นำกระทะตั้งไฟ  ใส่น้ำมันพอร้อน ใส่ปลาน้ำดอกไม้ ทอดให้เหลือง ตักขึ้นวางบนตะแกรง พักไว้ ให้สะเด็ดน้ำมัน

 

วิธีเสิร์ฟ

จัดใส่จาน

 

ของที่ใช้แทนกันได้

เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาน้ำดอกไม้เค็ม ใช้ ปลาไส้ตัน ปลาหางแข็งเค็ม ปลาสีกุนเค็ม ปลาสีเสียดเค็ม

 

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

 

 

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มซื้อขายที่ดิน | ผู้จัดทำเว็บ