ต้มข่า

สูตรประมาณ 100 คน

ต้มข่าไก่กะหล่ำปลี

 

เครื่องปรุงต้มข่าไก่กะหล่ำปลี

ไก่สด

กะหล่ำปลี

มะพร้าวขูด

ตะไคร้

ใบมะกรูด

พริกขี้หนูสด

มะนาว

ผักชี

ต้นหอมสด

น้ำปลา

6

20

5

0.5

0.5

0.5

2

0.2

0.5

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมต้มข่าไก่กะหล่ำปลี

1. ไก่ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นๆ ขนาดพองาม

2. กะหล่ำปลีลอกเปลือก ล้างน้ำ หั่นเป็นชิ้นๆ

3. มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. ตะไคร้ล้างน้ำ ทุบหั่นเป็นท่อนๆ

5. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลางออก แล้วฉีกเป็นชิ้นๆ

6. พริกขี้หนูสดล้างน้ำปลิดก้านออก บุบพอแหลก

7. มะนาวล้างน้ำ ผ่าครึ่ง คั้นเอาแต่น้ำ ผักชี ต้นหอม ล้างสะอาด หั่นฝอย

วิธีทำต้มข่าไก่กะหล่ำปลี

1. นำไก่มาต้มกับหางกะทิ

2. ใส่ตะไคร้ เคี่ยวพอเดือด เติมน้ำปลา ใส่กะหล่ำปลี พอสุก ก่อนยกลง เติมหัวกะทิ ใส่ใบมะกรูด พริกขี้หนูบุบ ใส่มะนาว ชิมดูรสเปรี้ยวเค็ม แล้วโรยต้นหอม ผักชี

วิธีเสิร์ฟต้มข่าไก่กะหล่ำปลี

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีกะหล่ำปลี ใช้ หัวปลี หน่อไม้ต้ม หรือ หน่อไม้สด (ต้องต้มน้ำทิ้งเพื่อให้หายขื่น)

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี ไก่ ใช้ เนื้อวัว ปลาช่อน

3. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะนาว ใช้ ส้มมะขาม

 

 

 

ต้มข่าไก่หัวปลี

 

เครื่องปรุงต้มข่าไก่หัวปลี

ไก่สด

หัวปลี

มะพร้าวขูด

ตะไคร้

ใบมะกรูด

พริกขี้หนูสด

มะนาว

ผักชี

ต้นหอมสด

น้ำปลา

7

25

5

0.5

0.5

0.5

2

0.2

0.5

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมต้มข่าไก่หัวปลี

1. ไก่ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นๆ ขนาดพองาม

2. หัวปลีล้างน้ำ ลอกกาบสีแดงออก ผ่าสี่ท่อน หั่นเป็นชิ้นๆ แช่น้ำส้มมะขาม หรือ น้ำมะนาว

3. มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. ตะไคร้ล้างน้ำ หั่นเป็นท่อนๆ

5. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลางออก แล้วฉีกเป็นชิ้นๆ

6. พริกขี้หนูสด ล้างน้ำปลิดก้านออก บุบพอแหลก

7. มะนาวล้างน้ำ ผ่าครึ่ง คั้นเอาแต่น้ำ ผักชี ต้นหอม ล้างสะอาด หั่นฝอย

วิธีทำต้มข่าไก่หัวปลี

1. นำไก่มาต้มกับหางกะทิ

2. ใส่ตะไคร้ เคี่ยวพอเดือด ใส่หัวปลีพอสุก เติมน้ำปลา ก่อนยกลง เติมหัวกะทิ ใส่ใบมะกรูด พริกขี้หนูบุบ ใส่มะนาว ชิมดูรส เปรี้ยวเค็ม โรยต้นหอม ผักชี

วิธีเสิร์ฟต้มข่าไก่หัวปลี

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีหัวปลี ใช้ กะหล่ำปลี หน่อไม้อัดบีบ หรือ หน่อไม้สด (ต้องต้มน้ำทิ้งเพื่อให้หายขื่น)

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี ไก่ ใช้ เนื้อวัว ปลาช่อน

3. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะนาว ใช้ มะขาม

 

 

ต้มข่าไก่หน่อไม้

 

เครื่องปรุงต้มข่าไก่หน่อไม้

ไก่สด

หน่อไม้อัดปีบ

มะพร้าวขูด

ตะไคร้

ใบมะกรูด

พริกขี้หนูสด

มะนาว

ผักชี

ต้นหอมสด

น้ำปลา

7

15

5

0.5

0.5

0.5

2

0.2

0.5

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมต้มข่าไก่หน่อไม้

1. ไก่ล้างน้ำ สับเป็นชิ้นๆ ขนาดพองาม

2. หน่อไม้ต้ม ล้างน้ำหั่นเป็นแว่นบางๆ

3. มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. ตะไคร้ล้างน้ำ หั่นเป็นท่อนๆ

5. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลางออก แล้วฉีกเป็นชิ้นๆ

6. พริกขี้หนูสดล้างน้ำปลิดก้านออก บุบพอแหลก

7. มะนาวล้างน้ำ ผ่าครึ่ง คั้นเอาแต่น้ำ ต้นหอม ผักชี ล้างสะอาด หั่นฝอย

วิธีทำต้มข่าไก่หน่อไม้

1. นำไก่มาต้มกับหางกะทิ

2. ใส่ตะไคร้ เคี่ยวพอเดือด ใส่หน่อไม้ พอสุก เติมน้ำปลา ก่อนจะยกลง เติมหัวกะทิ ใส่ใบมะกรูด พริกขี้หนูบุบ ใส่มะนาว ชิมดูรสเปรี้ยวเค็ม แล้วโรยต้นหอม ผักชี

วิธีเสิร์ฟต้มข่าไก่หน่อไม้

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีหน่อไม้ ใช้ กะหล่ำปลี

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี ไก่ ใช้ เนื้อวัว ปลาช่อน

3. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะนาว ใช้ ส้มมะขาม

 

 

ต้มข่าเนื้อกะหล่ำปลี

 

เครื่องปรุงต้มข่าเนื้อกะหล่ำปลี

เนื้อสด

กะหล่ำปลี

มะพร้าวขูด

ตะไคร้

ใบมะกรูด

พริกขี้หนูสด

มะนาว

ผักชี

ต้นหอมสด

น้ำปลา

5

20

5

0.5

0.5

0.5

2

0.2

0.5

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมต้มข่าเนื้อกะหล่ำปลี

1. เนื้อล้างน้ำ หั่นเป็นชิ้นพองาม

2. กะหล่ำปลีลอกเปลือก ล้างน้ำ หั่นเป็นชิ้นๆ

3. มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. ตะไคร้ล้างน้ำ ทุบหั่นเป็นท่อนๆ

5. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลางออก แล้วฉีกเป็นชิ้นๆ

6. พริกขี้หนูสดล้างน้ำปลิดก้านออก บุบพอแหลก

7. มะนาวล้างน้ำ ผ่าครึ่ง คั้นเอาแต่น้ำ ต้นหอม ผักชี ล้างสะอาด หั่นฝอย

วิธีทำต้มข่าเนื้อกะหล่ำปลี

1. นำเนื้อมาต้มกับหางกะทิ

2. ใส่ตะไคร้ เคี่ยวพอเดือด เติมน้ำปลา ใส่กะหล่ำปลี พอสุก ก่อนจะยกลง เติมหัวกะทิ ใส่ใบมะกรูด พริกขี้หนูบุบ ใส่น้ำมะนาว ชิมรสดู เปรี้ยวเค็ม แล้วโรยต้นหอม ผักชี

วิธีเสิร์ฟต้มข่าเนื้อกะหล่ำปลี

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีกะหล่ำปลี ใช้ หัวปลี หน่อไม้อัดบีบ

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี เนื้อ ใช้ ไก่ ปลาช่อน

3. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะนาว ใช้ มะขามเปียก

 

 

ต้มข่าเนื้อหน่อไม้

 

เครื่องปรุงต้มข่าเนื้อหน่อไม้

เนื้อสด

หน่อไม้อัดปีบ

มะพร้าวขูด

ตะไคร้

ใบมะกรูด

พริกขี้หนูสด

มะนาว

ผักชี

ต้นหอมสด

น้ำปลา

5

15

5

0.5

0.5

0.5

2

0.2

0.5

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมต้มข่าเนื้อหน่อไม้

1. เนื้อล้างน้ำ หั่นเป็นชิ้นพองาม

2. หน่อไม้ต้ม ล้างน้ำ หั่นเป็นแว่นบางๆ

3. มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. ตะไคร้ล้างน้ำ ทุบหั่นเป็นท่อนๆ

5. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลางออก แล้วฉีกเป็นชิ้นๆ

6. พริกขี้หนูสดล้างน้ำ ปลิดก้านออก บุบพอแหลก

7. มะนาวล้างน้ำ ผ่าครึ่ง คั้นเอาแต่น้ำ ต้นหอม ผักชี ล้างสะอาด หั่นฝอย

วิธีทำต้มข่าเนื้อหน่อไม้

1. นำเนื้อมาต้มกับหางกะทิ

2. ใส่ตะไคร้ เคี่ยวพอเดือด ใส่หน่อไม้พอสุก เติมน้ำปลา ก่อนยกลง เติมหัวกะทิ ใส่ใบมะกรูด พริกขี้หนูบุบ ใส่มะนาว ชิมดู เปรี้ยวเค็ม แล้วโรยต้นหอม ผักชี

วิธีเสิร์ฟต้มข่าเนื้อหน่อไม้

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีหน่อไม้ ใช้ กะหล่ำปลี หัวปลี

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี เนื้อ ใช้ ไก่ ปลาช่อน

3. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะนาว ใช้ น้ำส้มมะขาม

 

 

ต้มข่าปลาช่อนกะหล่ำปลี

 

เครื่องปรุงต้มข่าปลาช่อนกะหล่ำปลี

ปลาช่อนสด

กะหล่ำปลี

มะพร้าวขูด

ตะไคร้

ใบมะกรูด

พริกขี้หนูสด

มะนาว

ผักชี

ต้นหอมสด

น้ำปลา

7

20

5

0.5

0.5

0.5

2

0.2

0.5

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมต้มข่าปลาช่อนกะหล่ำปลี

1. ปลาช่อนขอดเกล็ด ผ่าท้องควักไส้ ตัดดีทิ้ง ทำพุงปลาให้สะอาด ตัดหัวเป็นสองชิ้น ส่วนตัวหั่นเป็นท่อนๆ พองาม ล้างน้ำด้วยน้ำเกลือหรือน้ำผสมน้ำส้ม ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

2. กะหล่ำปลีลอกเปลือก ล้างน้ำ หั่นเป็นชิ้นๆ

3. มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. ตะไคร้ล้างน้ำ ทุบหั่นเป็นท่อนๆ

5. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลางออก

6. พริกขี้หนูสดล้างน้ำ ปลิดก้านออก บุบพอแหลก

7. มะนาวล้างน้ำ ผ่าครึ่ง คั้นเอาแต่น้ำ ต้นหอม ผักชี  ล้างสะอาด หั่นฝอย

วิธีทำต้มข่าปลาช่อนกะหล่ำปลี

1. ต้มหางกะทิให้เดือดใส่เนื้อปลา

2. ใส่ตะไคร้เติมน้ำปลา พอเดือดใส่กะหล่ำปลี ก่อนยกลง เติมหัวกะทิ ใส่ใบมะกรูด พริกขี้หนูบุบ ใส่น้ำมะนาว ชิมรสเปรี้ยวเค็ม แล้วโรยต้นหอม ผักชี

วิธีเสิร์ฟต้มข่าปลาช่อนกะหล่ำปลี

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มีกะหล่ำปลี ใช้ หน่อไม้อัดบีบ หัวปลี

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี ปลา ใช้ เนื้อ ไก่

3. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะนาว ใช้ ส้มมะขาม

 

 

ต้มข่าปลาช่อนหน่อไม้

 

เครื่องปรุงต้มข่าปลาช่อนหน่อไม้

ปลาช่อนสด

หน่อไม้อัดปีบ

มะพร้าวขูด

ตะไคร้

ใบมะกรูด

พริกขี้หนูสด

มะนาว

ผักชี

ต้นหอมสด

น้ำปลา

7

15

5

0.5

0.5

0.5

2

0.2

0.5

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียมต้มข่าปลาช่อนหน่อไม้

1. ปลาช่อนขอดเกล็ด ผ่าท้องควักไส้ ตัดดีทิ้ง ทำพุงปลาให้สะอาด ตัดหัวเป็นสองชิ้น ส่วนตัวหั่นเป็นท่อนๆ พองาม ล้างน้ำด้วยน้ำเกลือหรือน้ำผสมน้ำส้ม ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

2. หน่อไม้ต้มล้างน้ำหั่นเป็นแว่นบางๆ

3. มะพร้าวขูด คั้นกะทิ แยกหัวและหางไว้ต่างหาก

4. ตะไคร้ล้างน้ำ ทุบหั่นเป็นท่อนๆ

5. ใบมะกรูดล้างน้ำ เด็ดก้านกลางออก

6. พริกขี้หนูสดล้างน้ำ ปลิดก้านออกบุบพอแหลก

7. มะนาวล้างน้ำผ่าครึ่ง คั้นเอาแต่น้ำ ต้นหอม ผักชี ล้างสะอาด หั่นฝอย

วิธีทำต้มข่าปลาช่อนหน่อไม้

1. ต้มหางกะทิให้เดือด ใส่เนื้อปลาช่อน

2. ใส่ตะไคร้ เติมน้ำปลา พอเดือดใส่หน่อไม้ ก่อนจะยกลง เติมหัวกะทิ ใส่ใบมะกรูด พริกขี้หนูบุบ ใส่น้ำมะนาว ชิมรส เปรี้ยวเค็ม โรยต้นหอม ผักชี

วิธีเสิร์ฟต้มข่าปลาช่อนหน่อไม้

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. ผัก ถ้าไม่มี หน่อไม้ ใช้ กะหล่ำปลี หัวปลี

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มี ปลาใช้ เนื้อ ไก่

3. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะนาว ใช้ มะขามเปียก

 

 

 

 

เนื้อหา

 

สูตรอาหารเด่น

 

เคล็ดลับหลังครัว

 


 

the eNd poor Up Date

สูตรอาหารที่นำมา... ไม่ได้เพื่อหารายได้ส่วนตัว เป็นเพียงนำเสนอ แก่บุคคลทั่วไป ที่อาจต้องการ อาชีพเสริม.. หากต้องการมีเว็บ.. เพื่อนำเสนอ งานส่วนตัว หรือ เว็บไซต์ส่วนตัว ขอให้ดูรายละเอียด เกี่ยวกับ.. GDI (.ws) แพ็คเกจเว็บไซต์ ส่วนบุคคล และ ธุรกิจเครือข่าย มาตรฐานโลก ที่ติดมาพร้อมกับ การมีเว็บไซต์

 


 

the end poor แนะนำ
เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

รับขายฝาก

 

 


 

สถิติเว็บ the eNd poor

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด
 
แนะนำป้ายโฆษณา ผู้สนับสนุนเว็บ
+ ต้องการลงโฆษณาที่นี่ คลิก
 
ขายที่ลพบุรี
ดูโฆษณาแล้วมีรายได้
ลงโฆษณา
ฝากขายที่ดิน
 

 

ขายที่ดินแปลงสวย ทำเลดี ราคาถูก
+ ต้องการลงประกาศขายอสังหาฯที่นี่ คลิก
 
อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท
ขายที่โคกสลุง ลพบุรี
ขายที่พัฒนานิคม ลพบุรี