หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
สูตรอาหาร >

สูตรต้มส้ม

สูตรประมาณ 100 คนต้มส้มปลาทู

เครื่องปรุง

ปลาทูสด

กะปิ

ขิงอ่อน

น้ำตาลปีบ

หอมแห้ง

มะขามเปียก

พริกไทยป่น

ผักชี

ต้นหอม

น้ำปลา

12

0.2

0.5

1

0.5

0.5

0.02

0.2

1

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ปลาทูสด ควักไส้ดึงไตปลาออกตัดหาง ล้างด้วยน้ำเกลือ ให้หมดเมือก ไตปลาทู รีดเอาขี้ออก ล้างน้ำ สงขึ้นให้สะเด็ดน้ำ

2. ต้นหอมตัดราก เอาใบเสียออก ล้างน้ำให้สะอาด ตัดเป็นท่อนๆละ 1 นิ้ว

3. ผักชีเอาใบเสียออก ล้างน้ำให้สะอาด รากหั่นฝอย

4. ขิงอ่อนล้างน้ำ ปอกเปลือกแล้วหั่นฝอย

5. หอมแห้ง ปอกเปลือกแช่น้ำไว้สักครู่

6. มะขามเปียกล้างน้ำ คั้นเอาแต่น้ำ กรองกากทิ้ง

วิธีทำ

1. โขลกพริกไทย รากผักชี หอมปอก โขลกให้ละเอียด อีกครั้งหนึ่ง

2. ตักใส่หม้อ ใส่น้ำต้มให้เดือด ใส่ปลาทู พอเดือดใส่ ขิงอ่อน ปรุงรส ด้วยน้ำมะขามเปียก น้ำตาล น้ำปลา ก่อนยกลง ใส่ต้นหอม ผักชี คนให้ทั่ว

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะขาม ใช้ มะนาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาทู ใช้ ปลาแดง ปลารัง ปลาหมอ ปลานิล ปลาช่อน

ต้มส้มปลาช่อน

เครื่องปรุง

ปลาช่อนสด

กะปิ

ขิงอ่อน

น้ำตาลปีบ

หอมแห้ง

มะขามเปียก

พริกไทยป่น

ผักชี

ต้นหอม

น้ำปลา

12

0.2

0.5

1

0.5

0.5

0.02

0.2

1

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ปลาช่อนขอดเกล็ด ผ่าท้องควักพุงปลาออก ตัดดีทิ้ง ตัวปลาหั่นเป็นชิ้นพองาม ล้างด้วยน้ำเกลือ หรือน้ำผสมน้ำส้ม เพื่อให้หมดเมือก ผึ่งให้สะเด็ดน้ำ

2. ต้นหอมตัดราก เอาใบเสียออก ล้างน้ำให้สะอาด ตัดเป็นท่อนๆละ 1 นิ้ว

3. ผักชีเลือกเอาใบเสียออก ล้างน้ำให้สะอาด รากหั่นฝอย

4. หอมแห้งปอกเปลือก แช่น้ำไว้สักครู่

5. ขิงอ่อน  ล้างน้ำปอกเปลือก แล้วหั่นฝอย

6. มะขามเปียกล้างน้ำ แช่น้ำไว้สักครู่ คั้นเอาแต่น้ำ กรองกากทิ้ง

วิธีทำ

1. โขลกพริกไทย รากผักชี หอมปอก โขลกให้ละเอียด อีกครั้งหนึ่ง

2. ตักใส่หม้อ ใส่น้ำต้มให้เดือด ใส่ปลาช่อน พอเดือดใส่ ขิงอ่อน ปรุงรสด้วยน้ำตาล น้ำปลา น้ำมะขามเปียก ก่อนยกลง ใส่ต้นหอม ผักชี คนให้ทั่ว

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะขาม ใช้ มะนาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาช่อน ใช้ ปลาแดง ปลารัง ปลาหมอ ปลานิล ปลาทู

ต้มส้มปลาแดง

เครื่องปรุง

ปลาแดงสด

กะปิ

ขิงอ่อน

น้ำตาลปีบ

หอมแห้ง

มะขามเปียก

พริกไทยป่น

ผักชี

ต้นหอม

น้ำปลา

12

0.2

0.5

1

0.5

0.5

0.02

0.2

1

1.5

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

ลิตร

วิธีเตรียม

1. ปลาแดงขอดเกล็ด ผ่าท้องควักไส้ทิ้ง ตัดครึ่งท่อน ล้างด้วยน้ำเกลือหรือน้ำผสมน้ำส้ม

2. ต้นหอมตัดราก เอาใบเสียออก ล้างน้ำให้สะอาด ตัดเป็นท่อนๆละ 1 นิ้ว

3. ผักชีเอาใบเสียออก รากหั่นฝอย

4. ขิงอ่อนล้างน้ำ ปอกเปลือกแล้วหั่นฝอย

5. หอมแห้งปอกเปลือก

6. มะขามเปียกล้างน้ำ แช่ไว้สักครู่ คั้นเอาแต่น้ำ กรองกากทิ้ง

วิธีทำ

1. โขลกพริกไทย รากผักชี หอมปอก โขลกให้ละเอียดอีกครั้ง ตักใส่หม้อ ใส่น้ำต้มให้เดือด

2. ใส่ปลาแดง พอเดือดใส่ ขิงอ่อน ปรุงรสด้วย น้ำตาล น้ำปลา น้ำมะขามเปียก ก่อนยกลง ใส่ต้นหอม ผักชี คนให้ทั่ว

วิธีเสิร์ฟ

ตักใส่ชาม

ของที่ใช้แทนกันได้

1. รสเปรี้ยว ถ้าไม่มีมะขาม ใช้ มะนาว

2. เนื้อสัตว์ ถ้าไม่มีปลาแดง ใช้ ปลาช่อน ปลารัง ปลาหมอ ปลานิล ปลาทูthenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws