หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
แดนมหามงคล >

วิธีแก้กรรมตามเคราะห์กรรมที่ได้รับ

"เป็นความเชื่อส่วนบุคคล เฉพาะกลุ่ม เพื่อความสบายใจ และสิริมงคล โปรดใช้วิจารณญานในการอ่าน พุทธะ ยังคงต้องการ จิตตะที่สะอาด สงบ สว่าง เป็นแกนหลัก ผู้มีจิตตะอ่อน ยังคงใช้บทความนี้ช่วยได้"

ความเชื่อความศรัทธา ที่ไม่มีผลกระทบในทางเดือดร้อนกายใจ แก่ตนและผู้อื่น ไม่ขัดต่อแนวทาง พุทธธรรม แต่หากความเชื่อความศรัทธา ที่อ้างพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แต่มีผลกระทบ ในทางเดือดร้อนกายใจ แก่ตนและผู้อื่น ย่อมขัดต่อแนวทาง พุทธธรรมกรรมปวดศีรษะ

เกิดจากกรรม ได้เคยทำบาปไว้แต่ภพปางก่อน เช่น ทำร้ายสัตว์อื่น ด้วยการตีหัว หรือ ทุบหัวปลาไว้ เพราะสัตว์ก็มี อายุขัย วิญญาณ มาสิงอยู่บริเวณศีรษะแบบเดียวกับเรา ที่เราได้ทำไว้ ถ้าเป็นไมเกรนก็เพราะ วิญญาณตามมาพบ โกรธที่เคย เป็นหนี้ ชาติไหนไม่รู้ 10 ตำลึง จะตีบริเวณศีรษะไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่ง เรียกว่า ไมเกรน

วิธีแก้กรรม

ทำบุญใส่บาตรด้วยอาหาร 1 ชุด พระสะดุ้งมาร 3 นิ้ว หรือ 5 นิ้ว ดอกไม้ธูปเทียน ส่งวิญญาณให้ไปเกิด บนศาลา

ถ้าแก้ที่ทำกับปลาช่อน หลังจากใส่บาตรกรวดน้ำแล้ว ให้ปล่อยปลาช่อน 1 ตัวด้วย (ทำให้เสร็จ ในวันเดียวกัน)

หาหมอเป็นการแก้ที่ปลายเหตุ เห็นผลช้า

ถ้านั่งสมาธิกรรมฐาน สติปัฏฐาน 4 จะแก้ได้เร็วและหายขาด ที่ยังไม่หายขาด เป็นเพราะ เจ้ากรรมนายเวรชุดใหม่ เข้ามาแทนที่

ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอก ขอขมากรรมกลางแจ้ง แล้วกล่าวคำขอขมาตามที่เขียนไว้ใน วิธีแก้กรรมด้วยการใส่บาตร

กรรมปวดหลัง

เกิดจากกรรม ที่เคยตีหลังหมา หรือตีตะขาบกลางหลัง

วิธีแก้กรรม

ก่อนใส่บาตร ให้จุดธูป 3 ดอก ขอขมากรรมกลางแจ้ง

"ตั้งนะโม 3 จบ" ขอขมากรรมว่า

"จะใส่บาตร 1 ชุด พร้อม พระเงิน พระทอง อย่างละ 1 องค์ ดอกไม้ ธูป เทียน ขอให้ไปเกิดบนศาลา ขออโหสิกรรมให้ขาดจากกัน เดี๋ยวนี้ ขอให้หายเจ็บป่วย"

และต้องกรวดน้ำทุกครั้งหลังใส่บาตรทันที เพราะวิญญาณคอยรับอยู่ ดังนี้

"ตั้งนะโม 3 จบ" แล้วกล่าวว่า

"ข้าพเจ้าได้ทำบุญใส่บาตรด้วย พระเงินพระทอง ขออุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรคือ ...(หมา,ตะขาบ,หรือ....)"

หมา,ตะขาบ,หรือ....อย่างใดอย่างหนึ่ง แก้เฉพาะอย่าง ห้ามให้รวม เขาจะไม่ได้รับ จะยังคงเจ็บป่วย ให้แก้ ทีละอย่าง ทีละครั้ง ถ้าจำได้ว่า เคยทำอะไรไว้ แต่ยังไม่มีอาการเจ็บป่วย ให้แก้ไว้ล่วงหน้าก็จะดี เพราะ เจ้ากรรมนายเวร (วิญญาณ) จะได้ขึ้นบนศาลา ถ้าไม่แก้ กรรมนี้อาจตามมาให้ผลเราในชาตินี้อีก 10 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้า หรือ อาจจะเป็นภพหน้า ก็ได้

กรรมโรคหัวใจ

เกิดจากกรรม ที่ชอบกินเนื้อสัตว์ที่ใช้ทำเป็นอาหาร แบบที่ยังเป็น ๆ

วิธีแก้กรรม

ให้ทำบุญ ใส่บาตร แล้วไปปล่อยสัตว์ที่ แม่น้ำลำคลอง หรือทะเล ก่อนทำบุญทุกครั้ง เช่น ก่อนจบเงิน หรือเครื่อง บวช ฯลฯ หรือเพียงแค่ เราได้เห็นหรือได้ฟัง ผู้อื่นทำบุญ แล้วเราน้อมจิต อนุโมทนาบุญกับเขา เราก็จะได้บุญนั้น ร่วมกับเขา ไปด้วย เราสามารถแผ่บุญนี้ได้ด้วยเช่นกัน โดยก่อนทำบุญ ให้นำ ของทุกอย่างที่เป็นปัจจัย ที่จะนำไป ทำบุญ เช่น วัตถุสิ่งของ ไปวางที่หน้าหิ้งพระ แล้วจุดธูป (หรือจะใช้จิตถวายพระพุทธที่บ้านก็ได้) แล้ว

"ตั้งนะโม 3 จบ" และกล่าวว่า (ถ้าเป็นการแผ่บุญจากบุญที่เราได้รับมาจากการอนุโมทนาบุญกับผู้อื่น หรือจาก อย่างอื่น ก็ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว เหมือนกัน)

"ขอถวายบุญนี้แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ ขอให้บุญกุศลทั้งหมดส่งมายังข้าพเจ้าก่อน ขอให้ ข้าพเจ้า มีพลังแก่กล้า มีเดช มีปัญญาโภคะ แล้วจึงนำส่ง ให้ผู้มีพระคุณ บิดา มารดา ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ บุตร ธิดา สามี ภรรยา บริวาร ทุกภพทุกชาติ ผู้ที่มีชีวิตอยู่ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว (เอ่ยชื่อได้ก็ดี) เจ้ากรรมนายเวร (ดวงวิญญาณ) ศัตรูหมู่มาร หรือหมู่พาล (มนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ อาจจะเป็นคู่ หุ้นส่วนงาน หรือหุ้นส่วนชีวิต บุตร ธิดา ฯลฯ ผู้มีพระคุณ ต่อประเทศชาติ องค์พระมหาราช หรือองค์วีรสตรีไทย (เอ่ยชื่อ) เจ้าหนี้และลูกหนี้ธนาคาร ให้เจริญรุ่งเรือง"

( ห้ามสาปแช่ง )

เขาดีเราก็ดี และเขาจะยินดีชื่นชมในตัวเรา (ผู้แผ่เมตตาให้) กระแสบุญจะทำให้เรามีความสุข และมีสำนึกความผิด ชอบ ชั่ว ดี ทุกอย่างจะสำเร็จจะดีอย่างไรนั้น อยู่ที่บุญบารมีของเราที่อุทิศให้เขา ควรอุทิศบุญให้กับอาหาร ที่เรา รับประทาน ด้วย เช่น หมู เป็ด ไก่ กุ้ง ปลา ฯลฯ เพราะทุกสัตว์เล็กใหญ่น้อย ล้วนมีอายุขัยของเขา การตายก่อน อายุขัย เขาก็จะ ทุกข์ทรมานใจ เพราะยังใช้กรรมไม่หมด ให้แล้วเป็นการอโหสิกรรม ไม่ต่อภพชาติ พวกเขาจะได้ ไปเกิดใหม่ในภพที่ดี อาจเป็นเทวดา (ก็จะหมดเวร เป็นการช่วยเขาทางอ้อม) กรวดน้ำ

"ตั้งนะโม 3 จบ" ขอให้พระแม่ธรณีเป็นทิพย์พยาน

หมายเหตุ : ถ้าเป็นโรคเบาหวาน ให้เพิ่มน้ำตาล 1 ถุง ใส่บาตร พร้อมพระสะดุ้งมาร อุทิศให้เฉพาะ วิญญาณที่อาฆาต เกี่ยวกับโรคเบาหวาน

กรรมต้องเสียเงินตลอด

เกิดจากกรรม ที่เคยเอาเงินเขามาในอดีตชาติแล้วไม่คืน ปล่อยกู้คิดดอกเบี้ยแพง โกงคนในชาติปัจจุบัน ทำแท้ง ยุยงให้คนเสียเงิน โดยรู้ว่าผิดก็ให้ทำ

วิธีแก้กรรม ทำได้หลายวิธี ดังนี้

1. พยายามทำบุญอุทิศส่วนกุศล ทุกวันเกิด ให้แก่ผู้ที่เคยล่วงเกินกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ ให้ได้ รับกุศล และอโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน

2. หากคนที่เราล่วงเกินยังมีชีวิตอยู่ ให้หาเงินไปคืนและขออโหสิกรรม เพื่อชีวิตเราจะได้ดีขึ้น

3. ตักบาตรวันโกน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และวิญญาณเด็กที่ตามมา ให้ได้รับกุศล และขอให้เปิดทาง ให้ ชีวิตเรา ดีขึ้น

4. ทำกุศลกับผู้มีพระคุณ และให้ช่วยเหลือคน เพื่อยามที่ตกทุกข์ได้ยาก จะได้มีคนมาเหลียวแล และดูแล เราบ้าง

5. สวดมนต์ทุกวันเกิด และแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวร ให้ได้รับกุศล และอโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

กรรมครอบครัวมีแต่ปัญหา

เกิดจากกรรม สิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนี้

1. เคยทำแท้ง

2. ไม่ทำบุญให้บรรพบุรุษ

3. ไม่เข้าใจครอบครัว สามี/ภรรยา ลูก

4. เคยผิดศีลกาเมในชาติก่อนและชาตินี้

5. ทำผิดต่อเจ้าที่เจ้าทาง

วิธีแก้กรรม

1. เลี้ยงพระทำบุญบ้าน วันเกิด สวดชะยันโต ประพรมน้ำมนต์ และขพรให้ครอบครัว อยู่เย็นเป็นสุข แล้วถวาย สังฆทาน อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายให้อโหสิกรรม และขอให้ช่วยให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

2. ไปถวายผ้าบังสกุล อุทิศให้แก่บรรพบุรุษ ขอให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข หรือทำบุญแล้วอุทิศให้บรรพบุรุษ

3. เคยบอกรักสามี/ภรรยาและลูกบ้างหรือไม่ ควรกระทำด้วยเพราะจะทำให้เข้าใจกันมากขึ้น ว่าเรารักเขา

4. สวดมนต์ทกวันเกิดตนเอง ขอพรเทพประจำตัวให้คุ้มครองครอบครัวให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข

5. กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง พระภูมิเจ้าที่ ด้วยอาหารคาว อาหารหวานชุดใหญ่ และขอพรให้ท่าน อำนวยโชคลาภ ความร่มเย็น เป็นสุขให้ครอบครัว

กรรมที่ต้องสะเดาะเคราะห์

เกิดจากกรรม

1. เมื่อตนเองเข้าเสวยอายุที่ไม่ดีก็จะประสบเคราะห์ร้ายเช่น ป่วยหนัก เกิดอุบัติเหตุ เสียเงิน

2. ชอบทำร้ายผู้ต่ำกว่าให้ทุกข์ทรมาน

3. ป่วยหนักเพราะฆ่าสัตว์ ผิดศีลข้อที่ 1

วิธีแก้กรรม

1. กินเจ 7 วัน อุทิศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เคยทำไว้ตั้งแต่อดีตชาติ ปัจจุบันชาติ

2. ตักบาตรให้ครบตามปีที่เข้าเสวยอายุ

3. ไหว้พระให้ครบ 7 วัน 7 วาร(วาระ) เพื่อล้างเคราะห์

4. ปล่อยสัตว์ลงน้ำตามกำลังวันเกิดตนเองจนครบ 1 ปี เคราะห์ร้ายจะกลายเป็นดี

5. ขอพรจากพระที่นับถือ ไปที่วัด ให้ท่านให้พรช่วยให้เราพ้นเคราะห์พ้นโศก และมีชีวิตที่ดีขึ้น

กรรมคู่ไม่ดี

เกิดจากกรรม

1. เคยเป็นชู้กับผู้อื่นไว้ในชาติอดีตและชาติปัจจุบัน

2. ทำร้ายจิตใจคู่ตนเอง

3. ทำร้ายร่างกายให้เขาเจ็บปวดโดยทำเพราะหึงหวง

4. ผิดศีลกาเม

5. ยุยงผู้อื่นให้เลิกกัน

วิธีแก้กรรม

1. ตั้งสัจจะว่าจะไม่แย่งสามี/ภรรยาคนอื่นมาเป็นของตน

2. หมั่นถวายเทียนคู่ ในวันเกิดตนเองปีละครั้ง อธิษฐานขอพร ให้เสริมดวงด้านชีวิตคู่ ให้พบแสงสว่าง ในชีวิตคู่ที่ดี (ให้พาแฟนไปด้วย)

3. ถวายสังฆทานในวันเกิด เพื่อขอพรให้สมหวังด้านชีวิตคู่ และอุทิศส่วนกุศล ให้กับเจ้ากรรมนายเวร และคู่ชีวิต ที่เคยล่วงเกินไว้ ทั้งอดีตชาติและปัจจุบันชาติ และขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน

4. บริจาคทรัพย์ให้กับคู่แต่งงานในงานแต่งงาน เพื่อส่งเสริมให้เขาสมหวังในความรัก ผลบุญนี้จะช่วยให้ ชีวิตคู่ ของเรา ดีขึ้น

5. ไกล่เกลี่ยคู่สามี-ภรรยาที่ทะเลาะกัน แยกทางกัน ให้มารู้สึกดีต่อกัน เราจะได้รับบุญทางด้านชีวิตคู่

กรรมเป็นเมียน้อย

เกิดจากกรรม

1. ชาติก่อนเคยผิดลูกผิดเมียเขา

2. ผิดศีลกาเม

3. เคยอธิษฐานจิตร่วมกันมาว่ากี่ภพก็ขอให้ได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน

4. เคยขืนใจเขาโดยเขาไม่ยินยอม

เมียน้อยมี 3 ประเภท

1. เมียน้อยผัวดี คอยช่วยเหลือ

เกิดจาก เคยสร้างบุญใหญ่ร่วมกันมา หรือเคยช่วยเหลือคนและครอบครัวอื่นมามาก เคยอธิษฐานจิต ขอให้ มาเจอกัน แม้ไม่ได้เป็นเมีย 1 แต่ต้องเป็นเมีย 2 อย่างถูกต้อง เพราะกุศลนำพามาเจอ จึงทำให้ ใช้ชีวิต อย่างไม่ผิด ไม่บาปเพราะครอบครัวยอมรับ

2. เมียน้อยผัวร้าง แต่ไม่หยุด

ยังมีเมียน้อยต่ออีกรวมทั้งไปทำให้เขาเป็นสามีโดยที่เขาไม่ยอม
เพราะกรรมเก่า ที่เคยทำไว้ จึงต้องรับภาระเพราะทั้งรักทั้งเจ็บ กรรมนี้เป็นเพราะเคยขืนใจเขาไว้ มาชาตินี้ จึงต้อง ตกอยู่ในภาวะจำยอม ต้องเจ็บเพราะรักเขา

3. เมียเก็บ ผัวบังคับ ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่สามีก็ส่งเสีย

เกิดจากกรรม ที่เคยผิดลูกผิดเมียเขาไว้ จึงต้องทุกข์ใจ แต่สบายกายเพราะได้รับการส่งเสีย

วิธีแก้กรรม

1. ทำบุญสังฆทานสด ในวันเกิดตนเอง เดือนละครั้ง อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวร ในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ และ วิญญาณ ที่ตามมาให้ได้รับกุศลและอโหสิกรรมให้

2. ถือศีล 5 ให้ได้ 1เดือน ต่อ 1 ปีจะทำให้ชีวิตดีขึ้น

3. ถวายธงคู่อธิษฐานจิตขอให้มีชีวิตคู่ที่ดีขึ้น

4. บวชชีพราหมณ์ 3 วัน ปีละ 1 ครั้ง อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ที่เคยล่วงเกิน ให้ได้รับกุศล และเปิดทาง ให้ชีวิตคู่ดีขึ้น

5. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานแต่ง เพื่อชีวิตตนจะได้ดีขึ้น และสมหวัง และสวดมนต์ขอพร ทุกวันเกิด ขอให้สมหวัง ด้านความรัก

กรรมทุกข์ใจ

กรรมทุกข์ใจ เพราะญาติพี่น้อง และสามี/ภรรยา

1. เคยลำเอียง ไร้คุณธรรมในด้านครอบครัวมาก่อน

2. เคยเอารัดเอาเปรียบคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดไว้ในชาติอดีต และชาติปัจจุบัน

3. ในอดีตชาติเคยทำให้ครอบครัวเขาแตกแยก

วิธีแก้กรรม

1. ต้องบวชพระ/ชีพราหมณ์ เพื่อเมื่อเกิดอีกภพจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น เพราะกุศลของการบวช ปฏิบัติธรรม จะทำให้ เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ ตนเองจะพบสิ่งที่มีกุศลมากขึ้น

2. ยึดพรหมวิหาร 4 มี เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา จะทำให้ชีวิตมีความเมตตา และไม่ลำเอียง ไม่เอารัด เอาเปรียบ คนใกล้ชิด ทำให้วิถีชีวิตมีคนนับถือ และพ้นจากความทุกข์เรื่องญาติพี่น้องได้

3. นำพระคู่บ้านคู่เมืองเข้าสักการะที่บ้าน และสวดมนต์ขอพรให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข

กรรมเป็นอัมพฤกษ์

เกิดจากกรรม

1. ฆ่าสัตว์

2. ทรมานสัตว์

3. ทำร้ายคนไว้ในอดีตชาติและปัจจุบันชาติ

วิธีแก้กรรม

1. ตักบาตร อุทิศส่วนกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ ปัจจุบันชาติ รวมถึงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ให้ได้กุศล และ อโหสิกรรม ซึ่งกันและกัน

2. ปล่อยสัตว์ลงน้ำในวันเกิดตนเอง กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและขออโหสิกรรม

3. ถวายยาเข้าวัด หรือช่วยเหลือคนป่วย

กรรมเป็นมะเร็ง

เกิดจากกรรม

1. เคยฆ่าสัตว์ หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์มาก่อน จึงส่งผลให้มีสุขภาพที่รักษาไม่หาย

2. มีจิตใจเหี้ยมโหดมาตั้งแต่อดีตชาติ โดยสั่งฆ่าคน และทำร้ายคนจนเจ็บปางตาย

3. ทำแท้ง แนะนำคนให้ทำแท้ง หรือเป็นผู้ทำแท้งให้ผู้อื่นมามากมาย

4. ในอดีตชาติเบียดเบียนทรัพย์สิน และหากินบนความทุกข์ของผู้อื่นมามาก

วิธีแก้กรรม

1. ต้องทำบุญใหญ่ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบวชพระ/ชีพราหมณ์ 1 เดือน เพื่อส่งกุศล ให้เจ้ากรรม นายเวร อโหสิกรรม

2. สร้างพระถวายให้เจ้ากรรมนายเวร

สามีเจ้าชู้

วิธีแก้กรรม

1. แก้ไขด้วยอำนาจบุญ

"ตั้งนะโม 3 จบ"

"ขอแผ่บุญบารมีให้สามี...(ชื่อ..นามสกุล)และเจ้ากรรมนายเวร ศัตรูหมู่มารทุกภพชาติ ที่เป็นผู้หญิง ชื่อ...หรือใครก็ได้ ขอให้ได้รับ และอโหสิกรรม และขาดจากสามีของข้าพเจ้า"
เมื่อหมดกรรมแล้ว มือที่ 3 จะแยกจากไปเอง หรือ

2. ใส่บาตร ด้วยพระสะดุ้งมาร 1 องค์ แต่ต้องจุดธูป 3 ดอก "ตั้งนะโม 3 จบ" ขอขมากรรม ต่อหน้า พระพุทธรูป ก่อนนำไปใส่บาตร

กรรมลูกดื้อ

กรรมลูกดื้อ ติดยา ติดเหล้า ติดการพนัน ฯลฯ
เกิดจาก

มีวิญญาณพาไป ต้องนำเอาวิญญาณออก เพราะเขาตามมาหลายภพหลายชาติ มาพบชาติที่เป็นมนุษย์ ก็แฝงตัวเรา ไม่เป็นตัวเอง

เกิดจากกรรม

ที่เคยพาเขาไปทำสิ่งไม่ดีแบบนี้ในภพก่อนๆ ถ้าลูกดื้อมากๆ ก็ไม่ต้องตกใจ เพราะเขาอาจจะมาจาก ที่สูงกว่าเรา

วิธีแก้กรรม

ให้ใส่บาตรด้วยพระปางสะดุ้งมาร 1 องค์

กรรมลูกไม่ดี เกเร ไม่เชื่อฟัง

เกิดจากกรรม

1. ทำแท้ง

2 เคยทำร้ายคนใกล้ชิด และทำร้ายจิตใจคนในครอบครัว

วิธีแก้กรรม

1. บวชเณร โดยให้ลูกบวชหรือไปร่วมบวช จะทำให้กรรมน้อยลง

2. พาลูกไปหาพระให้ท่านเทศน์สอน

3. ปฏิบัติธรรมแล้วนำส่งบุญให้ลูกตนเอง

ค้าขายขาดทุน

เกิดจากกรรม

1.ไม่รู้เชี่ยวชาญในงานที่ทำ และไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

2. ทำแท้ง

3. ลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้

4. ตั้งสัจจะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะทำบุญเท่านั้น แต่พอทำจริงทำน้อยนิด ผิดสัญญาจึงเป็นกรรม

วิธีแก้กรรม

1. ให้ขอขมากลางแจ้งใน วันพฤหัสบดี ข้างขึ้น 7-15 ค่ำ อธิษฐาน

"ลูกชื่อ... .วันเดือนปีเกิด.. ลูกขอตั้งจิตถึง.. .สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ลูกเคยล่วงเกินเอาไว้ ตั้งแต่เด็ก จนถึงปัจจุบัน ลูกขอขมาด้วย... และนับจากนี้ ขอให้ชีวิตลูกดีขึ้น ค้าขายมีกำไรด้วยเถอะ สาธุ"

2. ทำบุญตักบาตรในวันเกิด อุทิศบุญกุศลให้แก่วิญญาณเด็ก และให้ช่วยเปิดทางให้ค้าขายดีขึ้น

3. ไหว้เจ้าที่ในวันโกน อธิษฐานว่า

"ลูกชื่อ...ลูกขอตั้งจิตถึงเจ้าที่เจ้าทาง ที่ปกปักรักษาบ้านเลขที่... ลูกขอตั้งจิตถวายอาหารคาวหวาน ขอให้ท่าน พระภูมิเจ้าที่ มารับ และช่วยให้กิจการลูกดีขึ้นด้วยเถอะ สาธุ"

4. สัญญาอะไรกับผู้มีพระคุณ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ ให้รักษาสัจจะด้วย

กรรมเกิดมาไม่สวย

เกิดจากกรรม

1. ทำอะไรลวก ๆ กับพระ พ่อแม่

2. ชอบว่าผู้อื่นและทำร้ายสัตว์

3. ถวายดอกไม้แห้ง-เหี่ยว

วิธีแก้กรรม

1. หมั่นถวายดอกไม้หอม พวงมาลัยที่ไม่ใช้เวียนต่อพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์ เทพ ด้วยกิริยาที่ตั้งใจ

2. ไม่ลบหลู่ผู้มีพระคุณรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3. บริจาคน้ำมันตะเกียง ขอแสงสว่างด้านความงาม

กรรมมีกลิ่นตัวเหม็นตลอด

เกิดจากกรรม

1. ชาติก่อนชอบดูถูกคนอื่น

2. ชาติก่อนชอบคิดอิจฉาริษยาผู้อื่น

วิธีแก้กรรม

1. ต้องรู้จักยินดีกับผู้อื่น เมื่อเห็นเขาได้ดี

2. หมั่นถวายของหอม ดอกไม้ ไม่ให้ขาด

กรรมเกิดมาโง่

เกิดจากกรรม

1. ดูถูกผู้ที่หมั่นหาความรู้และชักชวนเขาไปทำผิด

2. ไม่ขยันหมั่นเพียรศึกษาหาความรู้ แต่ทำตัวมั่วสุมในทางผิด

วิธีแก้กรรม

1. หมั่นทำบุญด้านหนังสือธรรมะ หรือพิมพ์บทสวดมนต์แจก

2. ให้ถวายหลอดไฟฟ้า ในวันเกิดตนเอง เลือกให้ตรงกับ ข้างขึ้น 7 - 15 ค่ำ กุศลจะส่งผล ให้มี ปัญญาแจ้ง แทงตลอด ในงานนั้น ๆ

3. หมั่นสวดมนต์ทุกวัน

4. หมั่นกตัญญูต่อความถูกต้อง และมีวิริยะมากขึ้น

กรรมมีบริวารไม่ดี

เกิดจากกรรม

1. ชาติก่อนไม่กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และคนใกล้ชิด

2. เมื่ออดีตชาติ เคยให้ร้าย คนอื่น

3. ไม่ช่วยเหลือส่วนรวม

วิธีแก้กรรม

1. หมั่นทำบุญ โดยให้ทานกับบุคคลที่ใกล้ตัว และหมั่นชักชวน บุคคลอื่นทำบุญร่วมกัน เกิดชาตินั้นฉันใด จะมีบริวาร มากมาย

2. ให้ร่วมทำบุญด้านบวชนาคหมู่ หรือสามเณรภาคฤดูร้อน จะทำให้พ้นทุกข์และมีบริวารที่ดีอยู่ในศีลธรรม

3. หมั่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

แก้กรรมแคล้วคลาดจากอันตราย

เกิดจากกรรม

1. ฆ่าสัตว์ไว้มาก

2. มักคิดสมน้ำหน้าคนที่กำลังเดือดร้อน หรือประสบอันตราย

3. จิตใจอาฆาต คอยแข่งบุคคลอื่นเสมอ 4.ทำแท้ง ฆ่าคนมาก่อน

วิธีแก้กรรม

1. สร้างประตูวัด ให้ทำในวันเกิดของตนเอง จะช่วยปกป้องให้แคล้วคลาดจากอันตรายได้

2. มีหิริโอตตัปปะ (ความเกรงกลัวบาป) ในจิตใจ

3. ทุกวันเกิด ให้สวดคาถาป้องกันภัย 10 ทิศ 3 จบ

4. ตักบาตรทุกวันเกิด อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และขอให้ อโหสิกรรมให้

กรรมเจอแต่คนเอาเปรียบ

เกิดจากกรรม

1. เคยเบียดเบียนเงินพ่อแม่ไว้ในอดีตชาติ

2. เคยโกงคนไว้ในอดีตชาติ

3. ขโมยเงินของครอบครัวมาใช้

วิธีแก้กรรม

1. หมั่นยึดถือศีล 5 ให้มั่น

2.ไม่ดื่มเหล้า เพราะจะทำให้ขาดสติ โดนโกงง่าย

3. หมั่นสวดมนต์ อธิษฐานบารมีขอพรให้พบเจอคนดีๆ เข้ามาในชีวิต

กรรมไม่มีลาภลอย

เกิดจากกรรม

1. ไม่เคยทำบุญเกินจิตที่ตั้งไว้ และเมื่อบริจาคไปแล้วรู้สึกเสียดาย ทั้งๆ ที่ตนมีทรัพย์สินเพียงพอ ไม่เดือดร้อน เกิดความตระหนี่ ให้ทานอย่างไม่เต็มใจ

2. ไม่ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจ และยังโลภอยากไเงินมากๆ โดยมิชอบ

วิธีแก้กรรม

1. ตั้งจิตทำบุญทำกุศลด้วยความบริสุทธิ์ใจ และตั้งมั่นที่จะช่วยเหลือศาสนาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

2. หมั่นทำบุญใหญ่และขอพรด้านลาภลอย

3. ให้ฝังลูกนิมิตปีละครั้ง อธิษฐานขอพร จะทำให้สมหวังในสิ่งที่ขอ

เจ็บป่วย

สุขภาพไม่ดี สามวันดี สี่วันไข้ เป็นโรคร้าย รักษาไม่หาย เป็นโรคที่เกี่ยวกับทางกายเรื้อรัง รักษาไม่หาย เกิดอุบัติเหตุบ่อย ทำให้บาดเจ็บต่อร่างกาย

เกิดจากกรรม

ปาณาติบาต (ฆ่าสัตว์) ผิดศีลข้อ 1 ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากในชาตินี้หรือในอดีตชาติ (อดีตชาติ ไม่จำกัดเฉพาะ ชาติที่แล้ว อาจผ่านมานับชาติไม่ถ้วน)

วิธีแก้กรรม

ให้เลิกฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยเด็ดขาด สัตว์เล็กสัตว์น้อย ยุง มด แมลง ก็ห้ามเด็ดขาด ให้ไปซื้อปลา หรือสัตว์ที่ เขานำ มาขายในตลาดสด เพื่อให้คน นำไปฆ่าทำเป็นอาหาร แล้วนำไปปล่อยที่แม่น้ำ หรือคลองที่สะอาด ที่มันจะมีชีวิต ต่อไปได้ ต้องเป็นสัตว์ที่อยู่ในตลาดหรือที่เขาขายเพื่อรอให้คนเอาไปฆ่า ทำเป็นอาหารเท่านั้น จึงจะมีผล ไม่ใช่สัตว์ที่เขาเตรียม ไว้ให้ปล่อย ถ้าแบบนั้นไม่มีผล หรือไปบริจาคช่วยไถ่ชีวิตโค กระบือ ตามโครงการของวัดต่างๆ เมื่อทำแล้ว ให้อุทิศ บุญกุศลนั้นให้กับ เจ้ากรรมนายเวร การทำแบบนี้ เป็นการแก้กรรม เกี่ยวกับสุขภาพโดยตรง และยังเป็นการต่ออายุ ให้กับผู้ทำอีกด้วย คือสมมติว่า คน ๆ นั้นมีอายุขัย 60 ปี อาจจะอยู่ต่อได้ถึง 65-70 ปี อย่างนี้ เป็นต้น การแก้กรรม สุขภาพนี้ใ ห้ทำเป็นประจำ ตามกำลังความสามารถที่จะทำได้ เช่น อาทิตย์ละครั้ง เดือนละครั้ง หรือ สามเดือนครั้ง แล้วแต่สะดวก ทำไปเรื่อยๆ จนกว่าจะรู้สึกดีขึ้น ถ้าไม่ดีขึ้นแสดงว่ามีกรรมหนักมาก คือทำมา มากจริงๆ แต่ก็ถือว่า เราได้ผ่อนได้แก้ไปบ้างแล้ว เพราะเวรกรรมนั้นจะแก้ให้หมดโดยไม่รับเลยนั้นไม่ได้ คงต้องรับ กันบ้าง ถึงจะคลายตัวได้

เสียทรัพย์

โดนโกงเงิน เก็บเงินไม่อยู่ เงินรั่วไหลออกมากมีเงินเข้ามาเก็บยังไงก็ไม่อยู่ ต้องมีเหตุให้จ่าย ต้องเสียไป มีคนยืมเงิน แล้วไม่คืน โดนหลอกเอาเงินบ่อย หากินฝืดเคืองไม่คล่องตัว หาเงินด้วยความยากลำบาก ได้มาแล้วก็ต้องเสียไป อย่างรวดเร็ว ทรัพย์สินที่มีอยู่วินาศฉิบหายไปโดยคาดไม่ถึง เช่น รถคว่ำ รถชน ต้องเสียเงินโดยไม่คิดว่าจะเสีย ได้เงิน มามากแต่ก็เสียไปมาก ทำธุรกิจการค้าไม่เจริญรุ่งเรือง

เกิดจากกรรม

อทินนาฯ ผิดศีลข้อ 2 เคยลักขโมยทรัพย์สินของผู้อื่น ลักเล็กขโมยน้อย เบียดบังยักยอกทรัพย์สิน เงินทองของผู้อื่น เอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยไม่ถูกต้องด้วยความโลภ คดโกงเห็นแก่ตัว เอาแต่ได้ หาประโยชน์จาก ทรัพย์สินเงินทอง ของผู้อื่นโดยไม่ถูกต้อง ไม่ชอบธรรม ด้วยความโลภมาก หาเงินจากอาชีพที่ไม่สุจริต ถ้าชาตินี้เราไม่เคยทำ แต่เจอเหตุการณ์แบบที่ว่ามา แสดงว่าเป็นเศษของกรรม ในชาติก่อนๆ เพราะคนเราไม่ได้ผ่านมาชาติเดียว ผ่านมานับชาติไม่ถ้วน จะเป็นกรรมจากชาติไหนสนอง เราไม่อาจรู้

วิธีแก้กรรม

ให้เลิกขโมย เลิกลักทรัพย์ และเลิกคิดที่จะเอาทรัพย์สินเงินทองของผู้อื่น มาเป็นของตนเอง โดยไม่ถูกต้อง ทุกกรณี เลิกการแสวงหาทรัพย์โดยวิธีที่ไม่ถูกต้องทุกอย่าง ให้เริ่มหาเงิน หาทรัพย์สินเงินทองด้วยวิธีการสุจริต แล้วให้เริ่ม บริจาคทาน ทานมีหลายระดับ อานิสงส์ก็ต่างกัน ทานที่เป็นทานให้กับพระพุทธศาสนา เช่น พิมพ์หนังสือธรรมะแจก (ธรรมทาน) มีอานิสงส์สูง,บริจาคสร้างโบสถ์วิหาร สร้างศาลา ฯลฯ อานิสงส์ก็สูง แต่สร้าง 100 ครั้ง ไม่เท่าพิมพ์ หนังสือธรรมะแจก 1 ครั้ง,ทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน อานิสงส์ก็สูง แต่น้อยกว่าการสร้างโบสถ์วิหาร, บริจาค ให้คนยากจน คนด้อยโอกาส อานิสงส์ก็สูง แต่น้อยกว่า การถวายสังฆทาน วิหารทาน ธรรมทาน ตามลำดับ ก็เลือกทำ เอาตามโอกาศที่เรามี โดยไม่ต้องเลือกว่าเป็นทานแบบไหน เจอแบบไหนเราก็บริจาค เราก็ให้ทาน เวลาถวายก็ให้ถวาย ด้วยใจบริสุทธิ์ อย่าไปหวังเอาผลของทาน คือ ถ้าใจหวังผลของทานอยู่แสดงว่าความโลภ ยังมีมาก อานิสงส์ของทาน นั้นก็น้อยลงตามกำลังใจ เมื่อทำแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร ที่เราเคย ได้ทำผิดกับเขามา ทั้งของชาตินี้ และชาติก่อน ถ้าชาตินี้ เราเคยเอาทรัพย์เขามาโดยไม่ถูกต้อง ก็ควรหาโอกาส เอาไปคืนเขาเสีย จะได้หมดเวรกรรม ต่อกัน

ทำคุณคนไม่ขึ้น

เพื่อนฝูงหักหลัง ถูกใส่ร้ายป้ายสี ถูกใส่ความทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำผิด ถูกเพื่อนร่วมงานใส่ร้าย ฟ้องเจ้านาย เจ้านาย เล่นงาน โดยไม่มีความผิด ถูกโยนความผิดให้ทั้งๆ ที่ไม่ได้ทำ ถูกกลั่นแกล้งโดยไม่เป็นธรรม ต้องเจ็บช้ำน้ำใจ ถูกไล่ออก จากงาน โดยไม่มีความผิด

เกิดจากกรรม

ในอดีตชาติหรือชาตินี้เคยทรยศหักหลังผู้ที่เคยช่วยเหลือเรา หักหลังเพื่อนฝูง หรือคนที่เขามีบุญคุณกับเรา เห็นแก่ตัว ความชั่วบังตา หาประโยชน์ให้ตัวเองโดยใช้วิธี เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น แต่งเรื่องใส่ความ กลั่นแกล้ง ทำให้เขาเดือดร้อน โดยที่เขา ไม่ได้เป็นคนผิด

วิธีแก้กรรม

ปรับเปลี่ยนนิสัยเป็นคนจริงใจกับทุกๆคน ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ใครดีกับเราเราก็ดีตอบ ไม่ทรยศ หักหลังเพื่อนฝูง และคนที่เคยมีบุญคุณกับเรา ให้พยายามช่วยเหลือ คนที่เขาเดือดร้อน ในเรื่องต่างๆ ตามที่เราจะช่วยได้ ด้วยความจริงใจ

ดวงตก

ทำอะไรไม่เจริญรุ่งเรืองฝืดเคือง ทำอะไรก็ติดๆ ขัดๆ มีแต่ปัญหาและอุปสรรค มีแต่เรื่องให้ทุกข์ร้อนใจ ไปหาใคร เขาก็ช่วยเหลือเราไม่ได้ หาทางออกไม่ได้อับจนหนทาง

เกิดจากกรรม

1. เป็นช่วงที่กรรมเลว ที่เคยทำมาหลายกรรม รวมตัวกันให้ผล อย่างเต็มที่ และเป็นช่วงที่ เจ้ากรรม นายเวร เข้าขัดขวาง

2. เป็นช่วงดวงอ่อนเพราะดาวเคราะห์ที่ให้โทษมาทับดาวราศีเกิด

วิธีแก้กรรม

1. ให้จัดชุดสังฆทาน หรือไปซื้อสังฆทานชุดใหญ่ ที่มีผ้าไตรจีวร และพระพุทธรูปประจำวันเกิด แล้วนำ สังฆทานนั้น ไปหน้าพระประธาน ในพระวิหารของวัดที่ชอบวันไหนก็ได้ แล้วตั้งจิตอธิษฐาน ต่อหน้าพระประธานว่า

"จะขอถวายชุดสังฆทานนี้ถวายเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา"

การถวายสังฆทาน คือการถวายของกับพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาโดยไม่เฉพาะเจาะจง พระที่รับสังฆทาน เป็นเหมือน ผู้ที่รับแทนสงฆ์ทั้งหมด เมื่อตั้งใจถวายต่อหน้าพระประธานเป็นเหมือนผู้ที่รับแทนสงฆ์ทั้งหมด เมื่อตั้งใจ ถวายต่อหน้า พระประธานเสร็จแล้วใหนำสังฆทานนั้นไปถวายให้พระสงฆ์ แล้ว แผ่บุญกุศลที่ทำนั้น ให้กับเจ้ากรรม นายเวรทั้งหลาย ที่มารบกวน ที่มาทำให้เราดวงตก ทำให้เรามีปัญหา..(อะไรก็ว่าไป) อยู่ในขณะนี้ ตอนอุทิศนี้ ให้ตั้งใจให้ดี ไม่ใช่ ปากอุทิศแต่ใจไม่อุทิศ ต้องตั้งใจอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรจริงๆ เมื่อถวายเสร็จแล้ว ให้สังเกตว่าตัวเรารู้สึกสบายใจขึ้นหรือไม่ ถ้าสบายใจขึ้นก็แสดงว่าได้บุญ (จะเป็นการบริจาคสร้างโบสถ์ สร้างวิหารก็ได้เหมือนกันเป็นบุญใหญ่) หลังจากนั้น ก็ให้สังเกตดูว่า ดีขึ้นบ้างหรือไม่ ถ้าดีขึ้นก็แสดงว่ากรรมเริ่มคลายตัว ถ้ายังไม่ดีขึ้นแสดงว่ากรรมยังหนักอยู่ ให้ทนรับไป จนกว่าจะพ้นช่วงของกรรมนั้น

2. ไปซื้อปลาไหล ในตลาดสด ให้มีจำนวนลงท้ายด้วย 9 เช่น 9,19,29,... ตามแต่กำลังทรัพย์ของตน แล้วนำไปปล่อย ลงแม่น้ำใหญ่ ปล่อยทุก 10 วัน ติดต่อกัน 7 ครั้ง

ปรับดวงอาภัพคู่

บางคนมีความรักแต่มักผิดหวัง รักเขาแต่เขาไม่รักหรือเขาก็รักแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน หรืออยู่กันก็ไม่ยืด หรือบางคน ต้อง อยู่โดดเดี่ยวอ้างว้างเพราะไม่พบเจอความรักเป็นเวลานานหลายปี บางคนพบรัก มีคู่รัก แต่ก็มีเหตุให้คลาด จากกัน มิได้ อยู่ครองคู่กัน อย่างนี้เรียกว่า ดวงอาภัพคู่

เหตุหนึ่งมาจาก

ชาติปางก่อนมิได้ร่วมทำบุญกุศลกับคนรัก จึงขาดคู่สร้างคู่สมที่เกิดมาเพื่อจะเป็นคู่กันอีก

วิธีแก้เคล็ด

1. ถวายสิ่งของเป็นคู่ที่วัด เช่น แจกันคู่ เชิงเทียน เทียนคู่ (9คู่) ธงคู่ ผ้าคู่ หมอนคู่ เป็นต้น หรือบริจาค ของเป็นคู่ แก่คนอื่น

2. ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญเลี้ยงพระให้กับคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน ไปร่วมพิธีเลี้ยงพระตอนเช้า

3. ถวายพวงมาลัยดอกรัก และดอกมะลิ ไหว้บูชาพระทุกสัปดาห์เป็นประจำ

4. หาต้นรักไปปลูกลงดินในบริเวณวัด (ห้ามปลูกในบริเวณบ้านเด็ดขาด)

5. ถือพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณาต่อผู้อื่น ยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี เมื่อเห็นผู้อื่นมีทุกข์ต้องไม่ซ้ำเติม

6. ปลูกไม้ที่มีดอกหอมและว่านต่างๆ เช่นเสน่ห์จันทร์ เป็นต้น

ปรับดวงคนป่วย

ความเจ็บป่วยนั้นเป็นเรื่องของสังขารที่เราต้องยอมรับ และหาทางรักษาเยียวยา กันไปตามสภาพ ความเป็นจริง แต่ในกรณีที่เรารู้สึกว่าคนเจ็บป่วยนั้น ยังเด็กเกินกว่าจะนอนป่วยหนัก อาการน่าเป็นห่วง หรือผู้ป่วยนั้นเป็นคนที่เรารักมาก จนมิอาจทำใจได้เมื่อเห็นเขาป่วยหนัก และกลัวว่าเขาจะสู้ กับอาการ เจ็บป่วยนั้นไม่ได้ ก็สามารถพึ่งพาการทำบุญ สะเดาะเคราะห์ได้อีกทางหนึ่ง เพื่อความสบายใจ และบางครั้ง การทำบุญ แก้เคราะห์แก้กรรม ก็สามารถช่วยปรับดวง ได้ หากดวงชะตานั้นยังไม่ถึงคราวดับสูญ

วิธีแก้เคล็ด

ปล่อยเต่า 3 ตัว หรือ 9 ตัวทุก 7 วัน ต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนครบ 5 ครั้ง

เจ็บป่วยรักษาไม่หาย

ถ้าคนในบ้านล้มป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ แม้ฉีดยากินยาแล้วก็ยังไม่หาย หากสงสัยว่าล้มป่วยเพราะไปลบหลู่ ดูหมิ่น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ใดที่หนึ่ง ให้แก้เคราะห์ดังนี้

วิธีแก้เคราะห์

1. จัดเครื่องสังเวยเป็นผลไม้และขนมหวานดอกไม้ ธูป เทียน ใส่ถาดไปตั้งวางที่กลางแจ้ง

2. จุดธูป 9 ดอก สวดขอขมาเทวดา 1 จบ และสวดคาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ) 7 จบ

3. เมื่อธูปหมดให้นำเครื่องสังเวยไปไว้ที่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่ วันต่อมาให้สวดมนต์บทขอขมาเทวดา วันละ 1 จบ และคาถาสะเดาะเคราะห์ (ต่ออายุ)และอีกวันละ 7 จบ ให้สวดต่อเนื่องอย่างนี้ไปอีก 6 วัน (เพื่อให้ครบ 7 วัน)

ปรับดวงธุรกิจการงาน

ตกงานเพราะสมัครงานไม่ได้ หรือถูกให้ออกจากงาน มีงานทำแต่ไม่เจริญก้าวหน้า มีงานทำแต่มักทำงาน ผิดพลาด หรือมีอุปสรรคมาก ติดต่อเรื่องใดก็ติดขัดไม่สำเร็จ

ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นเพราะ อยู่ในช่วงที่ดวงชะตาอ่อน จนมีผลกระทบในเรื่องการงาน แต่อีกปัจจัยหนึ่ขึ้นอยู่กับ วิถีการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลด้วย ถ้าไม่ขยันหางานทำ หรือไม่ตั้งใจทำงาน จนทำให้ เกิดความผิดพลาด หรือก้าวหน้าช้า อย่างนี้แก้ดวงอย่างไรก็คงช่วยไม่ได้

สำหรับคนที่ทุ่มเทอย่างจริงจัง แต่กลับรู้สึกว่ายังต้องเหนื่อย กว่าปกติธรรมดา อย่างนี้ให้ใช้วิธี แก้เคล็ดแก้ดวงได้

วิธีแก้เคล็ด

1. ไปไหว้พระพรหม ขอพรให้ประสบความสำเร็จด้านการงาน ให้อธิษฐานจิตอย่างตั้งใจ

2. จัดเครื่องเซ่นกราบไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ที่บ้าน และจัดผลไม้ ดอกไม้ อีกชุดหนึ่งไหว้บูชา พระบนหิ้ง ที่บ้านด้วย

3. ไปไหว้พระที่วัด เติมน้ำมันตะเกียง บริจาคเงินร่วมสมทบทุนค่าน้ำ-ค่าไฟของวัด

4. ไปกราบไหว้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง(เสด็จพ่อ ร.5) ถวายดอกกุหลาบสีชมพู ใช้ธูป 9 ดอก

5. ปล่อยปลาไหล

ปรับดวงหม่นหมองอับเฉา

บางช่วงคนเราอาจไม่มีปัญหาเรื่องการงานและการเงิน แต่ต้องประสบปัญหาในด้านอื่นๆ จนทำให้จิตใจ มีแต่ความทุกข์ความเศร้าเป็นอย่างมาก หรือบางครั้งอาจเป็นทุกข์ไปเสียทุกเรื่อง ไม่ว่าจะทำอะไรเป็นไม่ได้ผลดี มีแต่เรื่องวุ่นวายยุ่งยาก เกิดขึ้นเสมออย่างนี้เรียกได้ว่า เป็นช่วงดวงชะตาอ่อน จนชีวิตมืดมิดอับเฉา หาความสุขมิได้เลย

วิธีแก้เคล็ด

1. ไปกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งท่านเป็นเทพผู้มีเมตตา และช่วยให้มนุษย์พ้นทุกข์พ้นภัย (ควรอธิษฐาน งดกินเนื้อวัว หรือ ถือศีลกินเจ เป็นเวลา 3-7 วัน ทุกเดือน)

2. ทำสังฆทานทุกเดือนติดต่อกัน3เดือน

3. ไปกราบไหว้พระที่วัดใกล้บ้าน ปิดทองคำเปลว ถวายธูป เทียน และพวงมาลัย ดอกไม้

4. ไปกราบไหว้บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ

5. ทำบุญบริจาคทาน

6. ถือศีล 8 เคร่งครัด 7 วัน หรือไปนั่งสมาธิ หรือบวชพระ/ชีพราหมณ์

7. ทำบุญปล่อยปลา ปล่อยหอยขม

ปรับดวงเกิดอุบัติเหตุบ่อย หรือมีคดี

ความประมาททำให้เกิดอุบัติเหตุได้ แต่ถ้าช่วงใดที่ชีวิตต้องประสบพบ เจอแต่อุบัติเหตุต่างๆ บ่อย จนผิดปกติ อาจเป็นไปได้ว่า เหตุนั้นมีผลปัจจัยมาจากเป็นช่วงดวงอ่อน จนเคราะห์ภัยมาทับมาแทรก หรือช่วงใดที่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล เพราะตนเองหรือคนในบ้านมีคดีความ ก็ถือว่าต้องหาทางแก้เคล็ด แก้เคราะห์ เพื่อช่วยลดหนัก เป็นเบาอีกทางหนึ่ง

วิธีแก้เคล็ด

1. ไปซื้อโลงศพทำบุญทำทานให้ผู้เสียชีวิตที่อนาถาไปทำบุญโลงศพได้ตามมูลนิธิต่าง

2. ถือศีล 8 เคร่งครัด 7 วัน

3. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ตอนเช้า ถวายสังฆทาน

4. ปล่อยปลา ปล่อยนก

บาปจากการทำแท้ง

สำหรับผู้ที่มีอุปสรรคในเรื่องการตั้งครรภ์คือ ตั้งครรภ์แล้วมิสามารถจะลี้ยงลูกน้อยในครรภ์ได้ จึงไปทำแท้ง ถือว่าเป็นบาปอย่างมหันต์ เพราะเป็นการฆ่าคนเป็นการตัดชีวิตคนอื่น ผลแห่งบาปจึงค่อนข้างแรงนัก เชื่อกันว่า ผู้ที่ไปทำแท้งเอาลูกออก จะตกต่ำย่ำแย่จะมีแต่เรื่องทุกข์ร้อน หรือไม่ก็จะต้องพบกับช่วงชีวิตที่ลำบาก ไม่อาจ เจริญรุ่งเรืองได้สักที เหมือนมีอะไรมาถ่วงอยู่เสมอ จะล้มๆ ลุกๆ เช่นนั้น ไปเนิ่นนานถึง 7 ปี ดังนั้น ทั้งชาย และหญิง (ไม่ใช่แต่ฝ่ายหญิงเท่านั้น) หากคุณได้เคยทำบาปกับชีวิตน้อยๆ ที่เป็นลูกของคุณเอง ไม่ว่าจะด้วย เหตุผลใดขอให้เร่งรีบทำบุญสะเดาะเคราะห์อย่างเคร่งครัด จริงจัง แล้วทุกข์ที่มีจะหมดสิ้น เชื่อกันว่าชีวิต จะรุ่งเรืองทันตาเห็น โดยต้องทำบุญดังต่อไปนี้

วิธีแก้กรรม

1. ทั้งหญิงและชายจะต้องปล่อยเต่า หรือปลา(ถ้าเป็นปลาให้ซื้อปลาในตลาดสด แล้วนำไปปล่อยที่แม่น้ำ อย่าปล่อย ในบึงหรือคลองเล็กๆ ส่วนเต่าอยู่ในที่ที่มีกระแสน้ำไหลไม่ได้ ต้องเลือกปล่อยให้ถูกที่ ให้สัตว์ที่ ถูกปล่อย สามารถ อยู่รอดได้) ให้ครบตามอายุของตน เช่นถ้าอายุ 25 ปี ก็ให้ปล่อยปลา 25 ตัว ต้องนับจำนวน ปลาแยกกับ อีกฝ่าย หนึ่ง เช่นถ้าภรรยาอายุ 25 ปี สามีอายุ 30 แสดงว่าทั้งคู่จะต้องปล่อยปลาหรือเต่ารวมกันทั้งสิ้น 55 ตัว คือฝ่ายหญิง ปล่อย 25 ตัว และฝ่ายชายปล่อย 30 ตัวโดยจะทำทีเดียวให้ครบหรือค่อยๆ ทำจนกว่าจะครบ ก็ได้ แต่ระยะเวลา อย่าให้เกิน 3 เดือน
2. จะต้องจัดชุดสังฆทาน ตามรายการ (ชุดสังฆทานประกอบด้วย) ถวายพระโดยทำให้ครบ 7 ครั้ง จะทำ ทุกเดือน หรือ ทุก 3 เดือนทำ 1 ครั้งก็ได้ ให้ครบ 7ครั้ง จะทำให้ชะตาชีวิตดีขึ้น หมดเคราะห์ และรุ่งเรืองสืบไป

ชุดสังฆทานประกอบด้วย

1. ชุดไตรจีวรครบ 1 ชุด

2. พระประจำวันเกิด 5 นิ้ว 1 องค์

3. กระติกน้ำแข็ง 1 ใบ

4. กระโถน 1 ใบ

5. ไฟฉายพร้อมถ่าน 1 กระบอก

6. กรรไกรตัดเล็บ 1 อัน

7. หนังสือมนต์พิธี 1 เล่ม

8. ยารักษาโรค 1 ชุด

9. ข้าวสารพอประมาณ

10. ดอกไม้ตามกำลังวัน

11. ธูปตามกำลังวัน

12. เทียนตามกำลังวัน

13. เงินตามสมควร

หมายเหตุ : กำลังวันของแต่ละวัน คือ

พระอาทิตย์ 6

พระจันทร์ 15

พระอังคาร 8

พระพุธ 17

พระเสาร์ 10

พระพฤหัส 19

พระราหู 12

พระศุกร์ 21thenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws