บทแผ่เมตตา

 

- เป็นการตั้งจิตของเราให้เผื่อแผ่บุญกุศล

- ลดละความตระหนี่สร้างเมตตาในจิตใจ

- การแผ่เมตตา ควรแผ่ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายและตนเองด้วย

- อักขระอักษรเป็นสิ่งนำ ควรน้อมจิตตามอักขระวาจาที่กล่าวจักได้กุศลมากขึ้น

 

 

 

บทแผ่เมตตา

สัพเพ สัตตา :

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวรา โหนตุ :

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย

อัพยาปัชฌา โหนตุ :

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ :

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ :

จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

 

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ :

ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุข

อะหัง นิททุกโข โหมิ :

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

อะหัง อะเวโร โหมิ :

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรและกรรม

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ :

ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ :

ขอให้ข้าพเจ้ามีสติสัมปะชัญญะอยู่ทุกเมื่อ รักษากายวาจาใจ ให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

 

 

อานิสงส์ของการแผ่เมตตา

สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในเมตตาสังสสูตรว่า ผู้ที่เจริญเมตตาอยู่เป็นนิจจะได้รับอานิสงส์ ๑๑ ประการ

๑. จะหลับอยู่ก็เป็นสุข

๒. จะตื่นอยู่ก็เป็นสุข

๓. จะไม่ฝันร้ายและลามก

๔. เป็นที่รักใคร่ของหมู่ามนุษย์

๕. เป็นที่รักใคร่ของอมนุษย์ตลอดจนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย

๖. เทวดาย่อมคุ้มครองรักษา

๗. ย่อมล่วงพ้นจากไฟ ยาพิษ ศาสตราวุธและภยันตรายทั้งปวง

๘. ทำให้จิตตั้งมั่นเจริญสมาธิได้รวดเร็ว

๙. หน้าตาอิ่มเอิบจิตใจเบิกบานผิวพรรณผ่องใส

๑๐. ทำให้มีสติมั่นคงไม่หลงในเวลาจะสิ้นใจ

๑๑. เมื่อสิ้นชีวิตแล้วแม้จะเกิดอีกก็เกิดในที่ดีมีสวรรค์หรือพรหมโลกเป็นต้น

 

 

บทกรวดน้ำ (ย่อ)

 

อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ, สุขิตา โหนตุ ญาตะโย.

ขอบุญส่วนนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของจงมีความสุขเถิด.

 

 

บทกรวดน้ำคำกลอน

ขอเดชะ ตั้งจิต อุทิศผล

บุญกุศล นี้แผ่ไป ให้ไพศาล

ถึงบิดา มารดา ครูอาจารย์

ทั้งลูกหลาน ญาติมิตร สนิทกัน

ผู้เคยร่วม กิจการ งานทั้งหลาย

ขอจงได้ ในกุศล ผลของฉัน

ทั้งเจ้ากรรม นายเวร และเทวัญ

ขอให้ท่าน ได้กุศล ผลนี้เทอญ ฯ

 

 

 

 

เนื้อหา

 

บทความ - คติธรรม

 

บทสวดมนต์

 

การนั่งสมาธิ

 

มงคลประจำวันเกิด

 


 

the eNd poor Up Date

ด้วยสำนึก ในความเป็น พุทธศาสนิกชน และพุทธมามกะ จึงคิดจัดทำ ธรรมะ ในหลายมิติ ที่ชาวพุทธพึงรู้พึงปฏิบัติ เราไม่คิดว่า เรานับถือศาสนาในนาม คือ นับถือศาสนาเพียงในบัตรประชาชน เรานับถือด้วยใจและกาย คิดดี ทำดี ปฏิบัติดี ตามหลักศีลธรรม..

 


 

the end poor แนะนำ
เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

รับขายฝาก

 

 


 

สถิติเว็บ the eNd poor

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด
 
แนะนำป้ายโฆษณา ผู้สนับสนุนเว็บ
+ ต้องการลงโฆษณาที่นี่ คลิก
 
ขายที่ลพบุรี
ดูโฆษณาแล้วมีรายได้
ลงโฆษณา
ฝากขายที่ดิน
 

 

ขายที่ดินแปลงสวย ทำเลดี ราคาถูก
+ ต้องการลงประกาศขายอสังหาฯที่นี่ คลิก
 
อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท
ขายที่โคกสลุง ลพบุรี
ขายที่พัฒนานิคม ลพบุรี