หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
แดนมหามงคล >

สำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์

คติพุทธ - คติพราหมณ์

พระประจำวันเกิด : พระพุทธรูป ปางนาคปรก

เครื่องประดับมงคลประจำวันเกิด : นิลสีดำ

สีมงคลประจำวันเกิด : สีดำ สีม่วง

อักษรมงคลประจำวันเกิด : ด ต ถ ท ธ น

กำลังวัน : ๑๐

เทวดาประจำวันเกิด : เกิดจากเสือ ๑๐ ตัว สร้างเป็น พระเสาร์ กายสีดำ(บางแห่งว่าเขียว) ทรงเสือ วิมานสีมรกต (หรือ บุษราคัม) อยู่ทิศหรดีบทสวดบูชาพระ สำหรับผู้ที่เกิด วันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ

สัญจิญจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา

เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ฯ

สวดย่อ

โส มา ณะ กะ ระ ถา โธ

สวดบูชาพระประจำวันเกิด ตามกำลังวัน คือ ๑๐ จบ

จะมีความวัฒนาถาวร ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ สืบไป เป็นสิริมงคลยิ่ง

บทสวดบูชาเทวดา สำหรับผู้ที่เกิด วันเสาร์

อิติปิโส ภะคะวา เสาริสสะ จะ มัสมิง จะ

พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง

สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

สวดบูชาเทวดาตามกำลังวันคือ ๑๐ จบ


thenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws