หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
แดนมหามงคล >

สำหรับผู้ที่เกิดวันพุธ (กลางคืน)

คติพุทธ - คติพราหมณ์

พระประจำวันเกิด : พระพุทธรูป ปางป่าเลไลยก์

เครื่องประดับมงคลประจำวันเกิด : ทองสัมฤทธิ์

สีมงคลประจำวันเกิด : สีทองสัมฤทธิ์ สีดำ สีม่วง

อักษรมงคลประจำวันเกิด : ย ร ล ว

กำลังวัน : ๑๒

เทวดาประจำวันเกิด : เกิดจากหัวผีขโมด ๑๒ หัว สร้างเป็น พระราหู กายสีทองสัมฤทธิ์ ทรงครุฑา วิมานสีนิล อยู่ทิศพายัพบทสวดบูชาพระ สำหรับผู้ที่เกิด วันพุธ (กลางคืน)

๐ กินนุ สันตะระมาโน วะ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ

 

๐ กินนุ สันตะระมาโน วะ

สังวิคคะรูโป อาคัมมะ

สัตตะธา เม ผะเล มุทธา

พุทธะคาถาภิคีโตมหิ

ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ

กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

 

ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ

กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ

ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ

โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ ฯ

สวดย่อ

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

สวดบูชาพระประจำวันเกิด ตามกำลังวัน คือ ๑๒ จบ

จะบังเกิดอำนาจบารมี เป็นที่เกรงขามแก่ศัตรูหมู่พาลทั้งปวง อำนาจฝ่ายต่ำ และไสยเวทย์มนต์ดำ ไม่สามารถทำอะไรได้ เป็นสิริมงคลยิ่ง

(พระราหูเข้าแทรก หรือเสวยอายุ เสวยกำลังอายุ พึงภาวนาบูชา)

บทสวดบูชาเทวดา สำหรับผู้ที่เกิด วันพุธ (กลางคืน)

อิติปิโส ภะคะวา ราหุ จะ มัสมิง จะ

พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง

สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

สวดบูชาเทวดาตามกำลังวันคือ ๑๒ จบ


thenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws