แดนมหามงคล > บทสวดสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืน

วันพุธ (กลางคืน)

 

คติพุทธ - คติพราหมณ์

 

พระประจำวันเกิด : พระพุทธรูป ปางป่าเลไลยก์

 

เครื่องประดับมงคลประจำวันเกิด : ทองสัมฤทธิ์

 

สีมงคลประจำวันเกิด : สีทองสัมฤทธิ์ สีดำ สีม่วง

 

อักษรมงคลประจำวันเกิด : ย ร ล ว

 

กำลังวัน : ๑๒

 

เทวดาประจำวันเกิด : เกิดจากหัวผีขโมด ๑๒ หัว สร้างเป็น พระราหู กายสีทองสัมฤทธิ์ ทรงครุฑา วิมานสีนิล อยู่ทิศพายัพ

 

 

 

 

บทสวดบูชาพระ สำหรับผู้ที่เกิด วันพุธ (กลางคืน)

 

๐ กินนุ สันตะระมาโน วะ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ
 
๐ กินนุ สันตะระมาโน วะ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ
ราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ
 
ราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ ฯ

 

 

สวดย่อ

คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

 

สวดบูชาพระประจำวันเกิด ตามกำลังวัน คือ ๑๒ จบ

 

จะบังเกิดอำนาจบารมี เป็นที่เกรงขามแก่ศัตรูหมู่พาลทั้งปวง อำนาจฝ่ายต่ำ

และไสยเวทย์มนต์ดำ ไม่สามารถทำอะไรได้ เป็นสิริมงคลยิ่ง

 

(พระราหูเข้าแทรก หรือเสวยอายุ เสวยกำลังอายุ พึงภาวนาบูชา)

 

บทสวดบูชาเทวดา สำหรับผู้ที่เกิด วันพุธ (กลางคืน)

 

อิติปิโส ภะคะวา ราหุ จะ มัสมิง จะ
พุทธะคุณัง จะ ธัมมะคุณัง จะ สังฆะคุณัง
สัพพะทุกขัง สัพพะภะยัง สัพพะโรคัง วิวัญชัยเย สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ

 

สวดบูชาเทวดาตามกำลังวันคือ ๑๒ จบ

 

 

เนื้อหา
บทความ - คติธรรม
บทสวดมนต์
การนั่งสมาธิ
มงคลประจำวันเกิด
the eNd poor Up Date

 

ด้วยสำนึก ในความเป็น พุทธศาสนิกชน และพุทธมามกะ จึงคิดจัดทำ ธรรมะ ในหลายมิติ ที่ชาวพุทธพึงรู้พึงปฏิบัติ เราไม่คิดว่า เรานับถือศาสนาในนาม คือ นับถือศาสนาเพียงในบัตรประชาชน เรานับถือด้วยใจและกาย คิดดี ทำดี ปฏิบัติดี ตามหลักศีลธรรม..

 

the end poor แนะนำ

 

เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

สถิติเว็บ the eNd poor

 

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

 

ดูโฆษณาแล้วมีรายได้ ลงโฆษณา ฝากขายที่ดิน

 

อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท

 

หน้าหลัก | กลุ่มงานออนไลน์ | กลุ่มนานาสาระ | กลุ่มบริการของเว็บ | กลุ่มสินค้าในเว็บ | ผู้จัดทำเว็บ