ที่ดินบอกขาย / ต้องการขายที่ดิน / ต้องการผู้ซื้อที่ดิน

 

ตำบลนิคมสร้างตนเอง / ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ติดต่อสอบถาม ปติภูมิ 0944533565


 

๐ ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ (โฉนด 1 แปลง)

ติดถนนลาดยาง 4 เลนสาย 3017 สายนิคมสร้างตนเอง - แก่งเสือเต้น ช่วงแยกนิคม-อ่างซับเหล็ก ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เยื้องทางเข้าสนามกอล์ฟธงชัยใจดี ราคาไร่ละ 3,000,000 บาท (สามล้านบาท)

ขายยกแปลง

ราคา 15,000,000 บาท

(สิบห้าล้านบาท)

หน้าแปลงหันไปทางทิศใต้ หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 40 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

 

 

๐ ขายที่ดินเปล่า 4 ไร่ 3 งาน 65 ตารางวา (โฉนด 1 แปลง) ถนนพหลโยธิน ช่วงแยกบายพาส ลพบุรี ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง จ.ลพบุรี แยกออกจากถนนพหลโยธิน เข้าถนนปูนซีเมนต์ 2 เลน เข้าซอย 200 เมตร ตรงข้ามใกล้หมู่บ้านเพชรโสธร ราคาไร่ละ 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท) ขายยกแปลงราคา 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท) ใกล้สาธารณูปโภค และห้างต่างๆ ไทวัสดุ แม็คโคร โฮมโปร โลตัส บิ๊กซี โรงพยาบาล

** ปิดการขายแล้ว **

 

 

ถนนสายเอก (สาย 1)

( โคกตูม - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ / นิคมสร้างตนเองลพบุรี - แก่งเสือเต้น / ลพบุรี - วังม่วง )

๐ ขายที่ดินเปล่า 12 ไร่ ซอย 1 (โฉนด)

ติดถนนทางหลวงลาดยาง 4 เลน สายเอก 3017 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี

ขาย 1 แปลง มี 12 ไร่ ( โฉนด 2 แปลง )

ราคา 4,500,000 บาท

(สี่ล้านห้าแสนบาท)

หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 40 เมตร ลึก 500 เมตร หรือ

ขาย 2 แปลง มี 24 ไร่ ( โฉนด 2 แปลง )

ราคา 9,000,000 บาท

(เก้าล้านบาท)

หน้าแปลงหันไปทางทิศใต้ หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 80 เมตร ลึก 500 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

 

 

 

๐ ขายที่ดิน 24 ไร่ 3 งาน 92 ตร.วา ซอย 4 (โฉนด)

ติดถนนทางหลวงลาดยาง 2 เลน สายเอก 3017 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายยกแปลง

ราคา 7,000,000 บาท

(เจ็ดล้านบาท)

หน้าแปลงหันไปทางทิศใต้ หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 80 เมตร ลึก 500 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

 

 

๐ ขายที่ติดเชิงเขา 9 ไร่ ซอย 4 (โฉนด) ติดถนนซอยลูกรังชนแปลง สายเอก ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ราคา 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท) หน้าแปลงหันไปทางทิศตะวันออก

** ปิดการขายแล้ว **

 

 

๐ ขายที่ 25 ไร่ ซอย 5 (โฉนด 2 แปลง) ติดถนนทางหลวงลาดยาง 2 เลน สายเอก 3017 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ราคา 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) หน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือ หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 80 เมตร ลึก 500 เมตร

** ปิดการขายแล้ว **

 

 

๐ ขายที่ 48 ไร่ ซอย 5 (โฉนด 2 แปลง) จำนวน 2 ล็อคๆ ละ 24 ไร่ รวมเนื้อที่ 48 ไร่ ติดถนนทางหลวงลาดยาง 2 เลน สายเอก 3017 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ราคาล็อคละ 8,000,000 บาท (แปดล้านบาท) ขายยก 2 แปลงรวมราคา 16,000,000 บาท (สิบหกล้านบาท) หน้าแปลงหันไปทางทิศใต้ หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 160 เมตร ลึก 500 เมตร

** ปิดการขายแล้ว **

 

 

๐ ขายที่ 4 ล็อค รวมเนื้อที่ 100 ไร่ ซอย 5 (โฉนด 4 แปลง)

ติดถนนซอยคอนกรีต 2 เลน ใกล้ถนนสายเอก 3017 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ราคาไร่ละ 150,000 บาท รวมราคา 4,000,000 - 5,000,000 บาทต่อล็อค (สี่ - ห้าล้านบาท ต่อล็อค) หน้าแปลงหันไปทางทิศตะวันตก หน้ากว้างติดถนนซอยคอนกรีต 320 เมตร ลึก 500 เมตร

** พักการขายชั่วคราว **

 

 

ถนนสายตรี (สาย 2)

๐ ขายที่ดินเปล่า 2 ไร่ ซอย 3 (โฉนด 1 แปลง) ติดถนนซอยลาดยาง 2 เลน สายตรี ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายยกแปลง ราคา 800,000 บาท (แปดแสนบาท) หน้าแปลงหันไปทางทิศตะวันตก หน้ากว้างติดถนนซอยลาดยาง 40 เมตร ลึก 80 เมตร

** ปิดการขายแล้ว **

 

 

ถนนสายโท (สาย 3)

๐ ขายที่ดินเปล่า 25 ไร่ ซอย 9 (โฉนด)

ติดถนนลาดยาง 2 เลน สายโท ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายยกแปลง

ราคา 4,500,000 บาท

(สี่ล้านห้าแสนบาท)

หน้าแปลงหันไปทางทิศใต้ หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 80 เมตร ลึก 500 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

๐ ขายที่ดินเปล่า 24 ไร่ ซอย 1 (โฉนด)

ติดถนนลาดยาง 2 เลน สายโท ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี มีน้ำใช้เองในแปลง

ขายยกแปลงราคา 3,500,000 บาท

(สามล้านห้าแสนบาท)

หน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือ หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 80 เมตร ลึก 500 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

 

 

๐ ขายที่ดินเปล่า 25 ไร่ ซอย 2 (ที่ นค.3 กำลังรอโฉนด)

ติดถนนซอยคอนกรีต 2 เลน สายโท ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายยกแปลง

ราคา 4,000,000 บาท

(สี่ล้านบาท)

หน้าแปลงหันไปทางทิศตะวันออก หน้ากว้างติดถนนคอนกรีต 80 เมตร ลึก 500 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

 

 

๐ ขายที่ดินเปล่า 24 ไร่ 1 งาน 40 ตร.วา ซอย 2 (โฉนด)

ติดถนนลาดยาง 2 เลน สายโท ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายยกแปลง

ราคา 4,500,000 บาท

(สี่ล้านห้าแสนบาท)

หน้าแปลงหันไปทางทิศใต้ หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 80 เมตร ลึก 500 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

 

 

๐ ขายที่ 25 ไร่ 1 งาน ซอย 4 (โฉนด)

ติดถนน 2 ด้าน ถนนลาดยาง 2 เลนและถนนคอนกรีต ถนนสายโทและถนนซอย 4 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายยกแปลง

ราคา 4,500,000 บาท

( สี่ล้านห้าแสนบาท )

หน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือ ทางลึกหันไปทางทิศตะวันออก หน้ากว้างติดถนนลาดยาง 80 เมตร ลึกติดถนนคอนกรีต 500 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

 

 

ถนนสายจัตวา (สาย 4)

( โคกตูม - เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ )

๐ ขายที่ 10 ไร่ ซอย 4 (โฉนด 2 แปลง) ติดถนนทางหลวงลาดยาง 2 เลน สายจัตวา 3333 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายยกแปลง ราคา 2,000,000 บาท ( สองล้านบาท ) หน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือ หน้ากว้างติดทางหลวง 32 เมตร ลึก 500 เมตร

** ปิดการขายแล้ว **

 

 

๐ ขายที่ดินเปล่า 5 ไร่ ซอย 0 (โฉนด)

ติดถนนทางหลวงลาดยาง 2 เลน สายจัตวา 3333 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายยกแปลง

ราคา 1,500,000 บาท

(หนึ่งล้านห้าแสนบาท)

หน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือ หน้ากว้างติดทางหลวง 16 เมตร ลึก 500 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

 

 

๐ ขายที่ 23 ไร่ 3 งาน ซอย 5 (โฉนด)

ติดถนนทางหลวงลาดยาง 2 เลน สายจัตวา 3333 ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี ขายยกแปลง

ราคา 5,000,000 บาท

(ห้าล้านบาท)

หน้าแปลงหันไปทางทิศเหนือ หน้ากว้างติดทางหลวง 80 เมตร (กว้าง 64 เมตรเฉพาะช่วงลึก 80 เมตรแรก) ลึก 500 เมตร

สอบถามเพิ่มเติม

 

 

ติดต่อสอบถาม ปติภูมิ 0944533565


 

 

 

ข้อมูลที่ดินที่ควรรู้

 

ต้องการขาย อสังหาฯ
รวมฝากขายที่ดิน

ขายที่ดิน เขต จ.อยุธยาฯ
ขายที่ดิน เขต จ.สระบุรี
ขายที่ดิน เขต จ.ลพบุรี
ขายที่ดิน เขต จ.เพชรบุรี
ขายที่ดิน เขต จ.สุพรรณบุรี

 


 

the eNd poor Up Date

ฝากขาย อสังหาฯ ที่ดิน สินค้าต่างๆ บนหน้าเว็บนี้ได้

 


 

the end poor แนะนำ
เติมเงินออนไลน์

 

AGEA Forex

 

ลงโฆษณาด้านข้าง

 

 

รับขายฝาก

 

 


 

สถิติเว็บ the eNd poor

ปริมาณผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws

 

ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้

คลิกอ่านรายละเอียด
 
แนะนำป้ายโฆษณา ผู้สนับสนุนเว็บ
+ ต้องการลงโฆษณาที่นี่ คลิก
 
ขายที่ลพบุรี
ดูโฆษณาแล้วมีรายได้
ลงโฆษณา
ฝากขายที่ดิน
 

 

ขายที่ดินแปลงสวย ทำเลดี ราคาถูก
+ ต้องการลงประกาศขายอสังหาฯที่นี่ คลิก
 
อ.อุทัย จ.อยุธยา ราคา 2.5 ล้านบาท
ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น เลียบถนนวงแหวน บางนา - บางปะอิน แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพ ราคา 11.9 ล้านบาท
ขายที่โคกสลุง ลพบุรี
ขายที่พัฒนานิคม ลพบุรี