หน้าหลัก | เว็บบริการ | นานาสาระ | รายการสินค้า | งานออนไลน์ | ติดต่อเรา | แผนผังเว็บ
ยากลางบ้าน >

การปัจจุบันพยาบาลการหมดสติ

คือ การที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และมักจะล้มลง

หลักการปัจจุบันพยาบาล ผู้ป่วยหมดสติทั่วไป

ก. ตรวจดูว่าผู้ป่วยนั้นหายใจหรือไม่ ถ้าไม่หายใจ ต้องช่วยการหายใจ

ข. ตรวจดูว่ามีการตกเลือดหรือเลือดออกหรือไม่ ถ้ามีให้ทำการห้ามเลือด

ค. จับผู้ป่วยนอนหงาย เอียงหน้าไป ด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้ลิ้นตก ไปทางด้านหลัง ซึ่งจะไปอุด การหายใจ และป้องกันไม่ให้อาเจียนไหลลงสู่หลอดลม ถ้าใบหน้ามีสีแดงควรให้นอนศีรษะสูงขึ้น ถ้าใบหน้าซีดขาวควรให้นอนศีรษะต่ำ

ง. เครื่องนุ่งห่มที่คับ ควรขยายให้หลวม ถ้ามีฟันปลอมอยู่ ก็ควรถอดออกเสีย

จ. ให้นอนหงายเหยียดขา และแขนไปตรงๆ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ให้ระมัดระวัง อาจเป็นอันตราย กับผู้ป่วยได้

ฉ. อย่าให้อาหาร น้ำ หรือยา ทางปาก จนกว่าผู้ป่วยจะได้สติดี

ช. ตรวจดูบาดแผล ถ้ามี ให้ทำการปัจจุบันพบาบาลบาดแผลด้วย

ซ. ถ้ามีอาการชัก ให้ใช้ไม้หรือด้ามช้อน หรือผ้าม้วนเป็นก้อน สอดเข้าไประหว่างฟันล่าง และฟันบน เพื่อป้องกัน มิให้กัดลิ้นตัวเอง

ฌ. ถ้าผู้ป่วยมีอาการเจ็บหนัก ให้รีบพาไปหาหมอ หลังให้การปัจจุบันพยาบาลข้างต้นแล้วหลักการปัจจุบันพยาบาล ผู้ป่วยหมดสติตามอาการ

ก. ถ้าหมดสติทันที โดยมีอาการวิงเวียน หน้มืดตามัวใจสั่น ใบหน้าซีด เหงื่อออก ชีพจรเบา ซึ่งส่วนมาก มักจะเกิดในที่ที่แออัดยัดเยียด หรือในที่อากาศร้อนอบอ้าว หรือมีสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นตกใจ เสียใจมากเกินไป พวกนี้มักเป็นลมธรรมดา การปัจจุบันพยาบาล ให้ผู้ป่วยนอนศีรษะต่ำกว่าตัวเล็กน้อย หรือให้นอนราบก็ได้ ขยายเสื้อผ้าให้หลวม ให้ดมยาหอมแก้ลม หรือ แอมโมเนีย และถ้ายังไม่หมดสติ อาจให้กินยาหอมแก้ลมก็ได้ ผู้ป่วยจะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง

ข. ถ้าอาการหมดสติเกิดในทันที ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว และคลำชีพจรไม่ได้ ให้รักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยเจ็บหนัก

ค. ถ้าผู้ป่วยหมดสติ มีกลิ่นเหล้า กลิ่นยา หรือมีขวดยา ขวดเหล้าอยู่ข้างๆตัว หรือทราบว่ากินเหล้ามาก่อน แล้วหมดสติ การปัจจุบันพยาบาล ทำแบบเดียวกับผู้ป่วยได้รับยาพิษ หรือรับยาเกินขนาด แต่ถ้าผู้ป่วยเมาเหล้า แต่ยังไม่หมดสติ ให้ล้วงคอ ให้อาเจียน หรือ ทำให้อาเจียน แล้วให้ดื่มกาแฟดำแก่ๆ ถ้าเมามากหมดสติ ให้รีบพาไปหาหมอ

ง. ถ้าผู้ป่วยหมดสติ และมีประวัติเคยกินยาหรือฉีดยาแก้โรคเบาหวานมาก่อน ให้รีบกรอกน้ำเชื่อม น้ำหวาน หรือ น้ำส้มขวด ให้ผู้ป่วย ถ้าไม่ดีขึ้น ให้พาไปหาหมอ

จ. ถ้าผู้ป่วยหมดสติ โดยมีอาการเรื้อรังมาก่อน หรือมีอาการเจ็บหนัก หรือหมดสติด้วยเหตุอื่นๆ ให้พา ไปหาหมอ

ฉ. ถ้าผู้ป่วยหมดสติเพราะการจมน้ำ รีบเอาผู้ป่วยขึ้นจากน้ำ ล้วงสิ่งของในปากในคอออกให้หมด แล้วจับผู้ป่วยแบก ให้บริเวณหน้าท้องผู้ป่วยอยู่บนบ่า ให้ศีรษะห้อยไปทางด้านหลัง พยายามเขย่าตัว ให้น้ำไหลออกมา แล้วรีบวางผู้ป่วยลงนอนหงาย แล้วช่วยการหายใจของผู้ป่วย

การปัจจุบันพยาบาลอาการช๊อค

คือ การที่ผู้ป่วยอ่อนเพลียมาก ผิวหนังซีดและเย็น มีเหงื่อออกเป็นเม็ดๆ หายใจเร็ว ชีพจรเต้นเบาเร็ว วิงเวียนศีรษะ มักจะเกิดจากอาการตกเลือกมากๆ ท้องเดินมากๆ เจ็บปวดรุนแรง ถูกกระแสไฟฟ้าช็อต หรืออื่นๆ

การปัจจุบันพยาบาล

ดูเรื่องการหมดสติ และ การปัจจุบันพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตthenpoor ลงโฆษณา

thenpoor ลงโฆษณา

ผู้เยี่ยมชมเว็บ theNpoor.ws


ต้องการลงโฆษณาที่เว็บนี้
support@thenpoor.ws